Forum voor Anarchisme
ArtikelenDe AnarchokrantDossiersEventsWiki // Hulp bronnenContact // Inzending
|
news30 januari 2024

[Duitsland] We kunnen de verschuiving naar rechts alleen van onderaf tegenhouden!

Author: Die Platform | GEPLAATST DOOR: FvA

Machine vertaalde statement van Die Platform over de huidige stand van extreem rechts in Duitsland en hun antwoord daar op.

Op 10 januari publiceerde het onderzoeksnetwerk Correctiv een verslag over een besloten bijeenkomst van Identitariërs, AfD-politici, conservatieven en ondernemers in november 2023.

De inhoud van dit rapport kwam waarschijnlijk niet als een verrassing voor veel mensen die zich al langer bezighouden met Nieuw Rechts, haar ideologie en haar plannen om de macht te grijpen. Wat vooral nieuw was, was hoe concreet fascistische ideologen al discussiëren over de racistische uitzetting van miljoenen migranten en hoe vanzelfsprekend hoge functionarissen van de AfD en de rechtse rand van de CDU deelnemen aan deze discussie. De reactie van de burgerlijke politiek en de media was en is enorm. Politici tot en met de CDU en FDP waarschuwen voor het rechtse gevaar, hekelen de AfD en bezondigen zich aan frasen over de verdediging van de democratie. Kranten, talkshows en podcasts staan vol met berichten over de plannen van rechts en oproepen tot energieke actie door politici en het zogenaamde maatschappelijk middenveld.

En dit mobiliseert mensen om de straat op te gaan. In alle grote Duitse steden vinden deze dagen grote demonstraties plaats. De aantallen lijken met elke nieuwe demonstratie toe te nemen. In de meeste steden wordt het protest georganiseerd door zeer brede allianties, variërend van delen van radicaal links, NGO's en vakbonden van de DGB tot de burgerlijke partijen en hun jeugdorganisaties. De vertegenwoordigers van deze partijen, of ze nu Olaf Scholz of Nancy Faeser heten, juichen het democratische protest tegen rechts onmiddellijk toe. De protesten creëren ruimte voor honderdduizenden mensen om hun woede en afwijzing van de al jaren durende opkomst van de AfD en de verschuiving naar rechts in het algemeen de straat op te brengen. Het geeft kracht om te zien dat er zoveel anderen zijn die het ontluikende nieuwe fascisme niet stilzwijgend willen accepteren. Die niet accepteren dat er in achterkamertjes plannen worden gemaakt om hen of hun partners, vrienden, collega's en buren met geweld het land uit te zetten. Het signaal dat deze demonstraties afgeven naar rechts en naar die delen van de samenleving die nog onbeslist of direct bedreigd zijn, is belangrijk en daarom is het goed dat we samen de straat op gaan!

Maar we moeten onszelf ook niet voor de gek houden: Demonstraties zijn symbolen van verzet. Zij alleen kunnen de opkomst van rechts niet stoppen. Hoe vaak hebben we niet gezien hoe tienduizenden mensen in korte tijd de straat op gingen na rechtse terroristische aanslagen, aanvallen op asielcentra en jacht op migranten? En hoe snel verdwenen de protesten en daarmee de verontwaardiging? De opiniepeilingen van de AfD bleven onverstoord stijgen. Als we de verschuiving naar rechts effectief willen bestrijden, hebben we een brede antifascistische massabeweging nodig. Deze moet verankerd zijn in onze werkplekken, buurten, scholen en universiteiten. Ze moet in staat zijn om de inhoud van fascistische slogans te weerleggen; om de fascisten tegen te werken met publiek protest overal waar ze durven te vergaderen, campagne te voeren of te demonstreren; en, last but not least, om militant op te treden tegen de infrastructuur en het personeel van rechts. Er is al een uitgangspunt voor wat nodig zou zijn. Open antifascistische bijeenkomsten, antifascistische en antiracistische groepen en allianties. De taak is nu om deze benaderingen te versterken en te verbreden. Ieder van ons kan hieraan bijdragen door zich aan te sluiten bij bestaande structuren en deze te ondersteunen. Op veel plaatsen moet een antifascistische beweging bijna vanaf nul worden opgebouwd. Vakbonden, buurtorganisaties, studentensyndicaten en universiteitsgroepen zijn de juiste plaatsen om antifascistisch werk te ontwikkelen.

Hoe belangrijk het ook is dat we ons nu organiseren en samen de strijd aangaan, het is even belangrijk dat we ons bewust worden van wie onze tegenstanders zijn. De rechtse partijen zijn natuurlijk de AfD en haar buitenparlementaire front van denktanks, jeugdgroepen en lokale rechtse netwerken. Het is ook nog steeds de oude neonazi-scene, die de afgelopen jaren veel van zijn betekenis heeft verloren, maar nog steeds gevaarlijk is. Maar het zijn ook - en daar kan geen twijfel over bestaan - de burgerlijke partijen en de regeringen die zij vormen. Dezelfde regering waarvan de functionarissen met veel pathos spreken tegen de deportatieplannen van de AfD en antifascistische protesten toejuichen, heeft vorige week een enorme aanscherping van de Duitse asielwetgeving goedgekeurd met de cynisch genaamde "Wet ter verbetering van de repatriëring". De regering werkt momenteel binnen de EU aan het creëren van massakampen aan de buitengrenzen van Europa. Er wordt voortdurend gesneden in de sociale uitkeringen, wat massa's ontevreden loontrekkers in de armen van de AfD drijft. Dezelfde partijen die nu het antifascisme hoog houden, hebben er de afgelopen jaren alles aan gedaan om de antifascistische beweging te criminaliseren. Mensen zitten in de gevangenissen van deze staat omdat ze niet hebben toegekeken hoe fascisten steeds meer ruimte veroverden. Het stoplicht is, net als de burgerlijke regeringen daarvoor, verantwoordelijk voor de opkomst van rechts en zet zijn racistische eisen al om in praktisch beleid. Het kapitalisme dat het verdedigt is wat het fascisme in de eerste plaats doet ontstaan, mogelijk maakt. Een antifascistische beweging moet zich resoluut verzetten tegen de AfD, de burgerlijke partijen, de racistische en antisemitische attitudes die nog steeds wijdverspreid zijn onder de bevolking, het kapitalisme en de burgerlijke staat.

Het is daarom ook twijfelachtig om alle hoop te vestigen op de instellingen van deze staat door op te roepen tot een verbod op de AfD. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat de burgerlijke partijen het zelfs maar eens kunnen worden over een dergelijk streven. Het zou ook jaren duren en, vooral in het geval van de AfD, is juridisch succes geenszins zeker. Mocht de AfD toch verboden worden, dan zou het zijn structuren, geld en mandaten verliezen - maar de mensen en hun reactionaire ideologieën in de vorm van racisme, antisemitisme, seksisme en queerofobie, die de opkomst van de AfD in de eerste plaats mogelijk maakten, zijn er nog steeds en het is niet onwaarschijnlijk dat een verbod ze zelfs zou versterken en radicaliseren. Een verbod op de AfD zou daarom hoogstens een adempauze zijn voordat rechtse krachten zich hergroeperen in een nieuwe partij of andere strategieën kiezen. Het signaaleffect dat een dergelijke procedure zou hebben op de burgerlijke partijen mag ook niet worden verwaarloosd: per slot van rekening treft de repressie van de staat tegen rechts meestal eerst de progressieve krachten. Dus in plaats van te vertrouwen op de burgerlijke staat om ons te redden van rechts, moeten we vertrouwen op onze eigen kracht. De antifascistische massabeweging blijft het meest effectieve instrument in de strijd tegen de fascisten. Dus laten we vandaag beginnen met de opbouw ervan. Schouder aan schouder in de straten van onze steden en op de pleinen van onze dorpen.

**Bouw de antifascistische beweging!**

**Geen houvast voor rechts!**

Reacties (0)

Voeg nieuwe reactie toe

Wij tolereren geen: racisme, seksisme, transfobie, antisemitisme, ableisme enz.