Forum voor Anarchisme
ArtikelenDe AnarchokrantDossiersEventsWiki // Hulp bronnenContact // InzendingForum
|

Radicale Woordenlijst

English

laatst bij gewerkt: 01/10/23

Hier vind je uitleg over bepaalde woorden die verbonden zijn aan het anarchisme:


TODO

Organiseer in alfabetische orde

Apartheid

Apartheid: een systeem van geïnstitutionaliseerde witte suprematie, ingesteld door Europese koloniale kolonisten in zuidelijk Afrika, dat duurde van 1948 tot 1994. Apartheid betekent "afgescheidenheid". Het hield segregatie in van witten en zwarten op alle gebieden van het openbare leven. Onder apartheid heerste een minderheid van witten over een zwarte meerderheid. Witten mensen kregen de beste banen, huisvesting, onderwijs, enz. Zwarten mensen werden wreed gecontroleerd door gewelddadige politietroepen. Apartheid werd in Zuid Afrika grotendeels vernietigd door een massabeweging van revolutionaire zwarten en witten mensen. Een hedendaags voorbeeld van Apartheid is wat [[https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/ | Israël doet tegen Palestijnen]].

Communisme

Een maatschappij waarin brede massa's mensen zeggenschap hebben over de omstandigheden van hun leven en werk. Onder het communisme produceert ieder naar vermogen goederen, diensten en ideeën, en onttrekt naar behoefte middelen aan de rijkdom van de samenleving.

Globalisering

Globalisering is een mooie naam die aan het kapitalisme gegeven wordt. Kapitalisme is een systeem van uitbuitende sociale relaties, dat voortdurend moet groeien. "Globalisering" verwijst naar de verspreiding van het kapitalisme over de hele planeet, waardoor arbeiders in een groot onderling verbonden systeem met elkaar verbonden zijn. Vandaag werken mijnwerkers zich dood in Zuid-Afrika, om metalen te produceren voor de iPods die door fabrieksarbeiders in China in elkaar gezet worden, zodat ze door onderbetaalde Wal-Mart werknemers in de V.S. verkocht kunnen worden. Kapitalisten zien globalisering niet als een slechte zaak: ze beschrijven het als de verspreiding van vrijheid en democratie.

Uitbuiting

Profiteren van de arbeid van een ander. Kapitalisten buiten de arbeid van arbeiders uit omdat ze ons niet de volledige waarde betalen van wat we met onze arbeid produceren. Ze betalen ons alleen genoeg om ons vermogen om te werken te reproduceren. (Met andere woorden, ons loon dekt net niet het voedsel, de kleding, het onderdak, de opleiding, enz. die we nodig hebben om de volgende dag weer aan het werk te gaan). Intussen levert ons werk in feite veel meer waarde op dan wat we betaald krijgen. De kapitalisten houden het verschil tussen de hoeveelheid rijkdom die we scheppen en het bedrag dat we in ons loonzakje krijgen; ze noemen dit "winst". Dit proces van ongelijke ruil tussen werkgevers en arbeiders is één van de belangrijkste vormen van uitbuiting onder het kapitalisme.

Kapitalisme

Een economisch systeem waarin een nieuwe groep mensen (arbeiders) alleen hun arbeid te verkopen hebben aan een andere groep mensen (de kapitalisten / bourgeoisie) die alle fabrieken, productie middelen, grond, vervoersmiddelen, gebouwen, enz. bezitten.

Petit-bourgeoisie

Vertaling: Kleinburgerlijke

Eigenaren van kleine bedrijfjes die grote fabriekseigenaren proberen te worden.

Kleinburgerlijk

Nederlands voor Petit-bourgeoisie.

Eigenaren van kleine bedrijfjes die grote fabriekseigenaren proberen te worden.

Klassen

Economische en politieke groepen. Klassen in het kapitalisme worden bepaald door welke groep haar arbeidskracht moet verkopen (de arbeiders) en welke groep de rijkdom van de maatschappij bezit en controleert, vooral de rijkdom die arbeiders in dienst heeft (kapitalisten). Andere klassen zijn degenen die permanent werkloos zijn, en kleine bedrijfseigenaars die in hun eigen ondernemingen werken. Maar de twee machtigste klassen zijn de arbeiders en de rijken (kapitalisten).

Arbeidersklassen

De klasse in de kapitalistische maatschappij die niets bezit waarmee geld verdiend kan worden. Als mensen van de arbeidersklasse hebben we alleen onze arbeidskracht - ons vermogen om te werken. Die verkopen we aan de kapitalistische klasse (bourgeoisie) in ruil voor een loon. De arbeidersklasse omvat ook werklozen die uiteindelijk weer aan het werk moeten, of overleven van loon van medearbeiders of van overheidsbijstand. Tot de arbeidersklasse behoren ook mensen die onbetaald huishoudelijk werk doen, voor familieleden of echtgenoten zorgen, en die werken of kinderen opvoeden. Door dit te doen werken ze nog steeds "voor" het kapitalistische systeem, want ze zorgen ervoor dat de mensen voor wie ze zorgen in de toekomst kunnen werken, wanneer de bazen van hun arbeid zullen profiteren.

Fascisme

Fascisme is een beweging van vooral de kleinburgerlijke en de burgerlijke groepen, tegen de arbeidersklasse. Het doel van het fascisme is om krachtige arbeidersbewegingen te verpletteren. Fascistische bewegingen doden arbeiders en vernietigen hun organisaties. Fascistische bewegingen zijn racistisch, antisemitisch, homofoob, en sterk nationalistisch. Sommige fascisten brengen kleinburgerlijke en werkloze mensen bijeen om tegen een deel van de kapitalistische klasse in opstand te komen, waarbij ze gebruik maken van de frustraties van mensen over het systeem. Maar als de fascisten eenmaal hun "revolutie" maken en de macht grijpen, bouwen ze uiteindelijk een nieuwe, machtigere kapitalistische dictatuur op. Hitler en de nazi's zijn het bekendste voorbeeld van fascisme.

Black Liberation Movement

(vert. zwarte bevrijdingsbeweging) De strijd van de zwarte gemeenschap voor vrijheid en gelijkheid. De geschiedenis van de moderne Zwarte Bevrijdingsbeweging begint met de Montgomery Bus Boycot van 1955 en eindigt met de nederlaag van de Liga van Revolutionaire Zwarte Arbeiders, de Black Panther Party, en het Congres van Afrikaanse Volkeren in de jaren '70.

Staatssocialisme

Voorbeelden van staatssocialisme zijn China of de voormalige Soviet Unie.