Forum voor Anarchisme
ArtikelenDe AnarchokrantDossiersEventsWiki // Hulp bronnenContact // Inzending
|
news19 oktober 2023 English

Stemmen van de frontlinie tegen de bezetting: Interview met Palestijnse Anarchisten

GEPLAATST DOOR: Alvera

Door Black Rose / Rosa Negra - Commissie Internationale Betrekkingen (IRC) vertaald door Halima en het FvA netwerk.

In deze nieuwe, nog gruwelijkere fase van de 75 jaar durende bezetting van Palestina door Israël is het belangrijk om een platform te bieden aan Palestijnen die strijden tegen etnische zuivering.

Black Rose / Rosa Negra (BRRN) nam contact op met Fauda - een kleine groep gevestigd in de Westelijke Jordaanoever die zichzelf identificeert als een Palestijnse anarchistische organisatie - om hun perspectief op de huidige situatie te vragen. Fauda is een groep die nog onbekend voor ons is, en waarover we niet meer informatie hebben dan het interview dat hier wordt gepresenteerd en wat er op hun openbare kanalen te vinden is. Vanwege ons eigen beperkte begrip van Fauda’s politiek, strategie en activiteiten kan het publiceren van dit interview geen volledige bekrachtiging ervan zijn. Maar we hopen dat dit interview een stap zal zijn in het creëren van meer verbindingen tussen revolutionairen over de wereld en de militante jongeren in Palestina, en meer kennis en begrip van en voor elkaar.

Ongeacht eventuele overeenkomsten of verschillen in onze politiek, zijn wij van mening dat we moeten luisteren naar de perspectieven van militanten die zich ter plaatse verzetten tegen het geweld van door de VS gefinancierde etnische zuiveringen. We hopen dat dit korte interview een bijdrage kan zijn aan het versterken van ons eigen werk op het gebied van het bestrijden van het imperialisme en het vestigingskolonialisme.

Afgezien van bewerkingen voor de duidelijkheid in de vertalingen, wordt de inhoud van dit interview ongewijzigd weergegeven. We willen onze Palestijnse en Arabisch sprekende vrienden bedanken voor hun hulp bij het afnemen en vertalen van dit interview. We willen ook onze dank betuigen aan de vertegenwoordiger van Fauda die tijdens een moment van extreme onzekerheid en geweld zorgvuldig onze vragen beantwoordde.

---

1. BRRN: Kan je ons wat meer vertekken over de organisatie - wat zijn jullie activiteiten, en wat onderscheidt Fauda van de andere Palestijnse politieke groepen zoals DFLP, PFLP, Hamas, Fatah etc.?

1. Fauda: Onze groep staat bekend als de “Fauda Beweging in Palestina” en bestaat uit jonge activisten en academici van binnen en buiten Palestina.

Ons doel is om alle krachten met verschillende politieke en intellectuele ideeën en trends samen te bundelen en ze te richten op de strijd tegen de onrechtvaardige bezetting en de racistische zionistische denkwijze in Palestina. Daarom hebben we goede relaties met sommige jonge mensen van het Joodse geloof, bekeerlingen, moslims, christenen en anderen.

Het idee is dat veel Palestijnen zich verzetten tegen de racistische en onrechtvaardige daden van de zionistische bezetting, maar dat ze geen enkele as vinden waarrond ze zich kunnen verenigen. Dit is de reden waarom we ze vaak elkaar zien aanvallen, in plaats van zich gezamenlijk te concentreren op de strijd tegen racisme en het zionistische apartheidsregime.

Hierin bemiddelen wij tussen de verschillende partijen om alle mogelijkheden en capaciteiten van de Palestijnen samen te brengen om het apartheidsregime te bestrijden.

We voeren verschillende activiteiten uit, waaronder:

- Het educatieve gedeelte: Het onderwijzen van Palestijnse jongeren in het anarchistische denken.

- Het uitvoerende gedeelte: Het coördineren van verschillende wakes en protesten, waarvan sommige vreedzaam zijn en sommige in de vorm van een Zwart Blok.

- Het nieuws gedeelte: Het publiceren van nieuws dat te maken heeft met Palestina en het Palestijnse volk, en met wat het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten doen. Het publiceren van berichten over de onderdrukking van individuele en collectieve vrijheden, de sloop van Palestijnse huizen, het doden van kinderen, bloedbaden en genocide tegen het Palestijnse volk, enzovoort.

- Het educatieve media gedeelte: De verspreiding van belangrijke informatie over de geschiedenis van Palestina, de geschiedenis van het Palestijnse en Israëlische conflict, en de intellectuele verschillen waarmee de nieuwe generatie te maken kan krijgen door haar verleden. Dit omdat we hier te maken hebben met een felle mediaoorlog die de feiten verdraait en deze ten gunste van Israël publiceert. Zoals je misschien weet heeft Israël kanalen die 24 uur per dag in het Arabisch uitzenden om historische feiten te verdraaien en zijn valse verhaal over het verleden en wat er momenteel ter plaatse gebeurt te verspreiden.

Dit is een beknopt overzicht van de Fauda-beweging in Palestina.

2. BRRN: Wat wil je aan jouw kameraden in de VS laten weten over de huidige situatie in Palestina?

2. Fauda: Met betrekking tot deze vraag wil ik al onze kameraden over de hele wereld, en niet alleen in de Verenigde Staten, vertellen dat ze nooit moeten vertrouwen op wat mainstream media jullie vertellen, omdat we altijd hebben gezien hoe het nieuws wordt verdraaid ten gunste van het globale kolonialisme en de zionistische bezetting.

Hier in Palestina lijden we. We lijden eronder dat we beroofd worden van de minimale levensbehoeften. Ik wil dat je weet dat er geen enkele dag is – ik verzeker je, letterlijk geen enkele dag – dat het Israëlische leger geen jonge Palestijnse burgers arresteert terwijl ze op straat lopen.

De Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever hebben vrijwel dagelijks te maken met elektriciteitsuitval en waterstoringen. Jarenlang heeft het Israëlische leger geprobeerd de burgers van sommige Palestijnse gebieden met geweld te verdrijven om deze gebieden in te nemen en daar nieuwe nederzettingen te bouwen. In het verleden oefende het leger allerlei onderdrukkende en gewelddadige methoden uit om deze gebieden etnisch te zuiveren en de Palestijnen van hun land te verdrijven, maar recentelijk zien we dat ze een zacht beleid (soft policy) voeren voor dezelfde eerdergenoemde doelen, namelijk gedwongen verplaatsing. Deze soft policy bestaat uit het voor een lange periode afsluiten van elektriciteit en water, het niet verzamelen van afval uit die gebieden zodat er stank ontstaat, het lanceren van uitgebreide militaire oefeningen in de buurt van die gebieden om de Palestijnse bevolking in dat gebied schade toe te brengen, en andere onmenselijke praktijken uitgevoerd door de zionistische bezetting. Dit is een heel klein en simpel onderdeel van wat er het hele jaar door hier in Palestina gebeurt, vooral op de Westelijke Jordaanoever.

Momenteel hebben Israëlische veiligheidstroepen, midden in deze gewelddadige oorlog, een groot aantal burgers op de Westelijke Jordaanoever gearresteerd zonder enige specifieke aanklacht, uit angst voor het uitbreken van confrontaties op de Westelijke Jordaanoever. Stel je voor dat je thuis zit met je gezin, en plotseling komen Israëlische soldaten binnen, richtend met wapens op jou en je gezin, en je arresteren zonder dat je enige misdaad hebt begaan. Dat is precies de situatie hier. Ik wou dat het bij de arrestaties bleef. In veel gevallen leiden arrestaties als gevolg van deze systematische praktijken tot ernstige martelingen in gevangenissen en zelfs tot de dood.

Er is nog iets wat ik kwijt wil, namelijk dat de Palestijnse Autoriteit en president Mahmoud Abbas ons, het Palestijnse volk, helemaal niet vertegenwoordigen. Wij verwerpen het gezag en wij verwerpen Abbas en al zijn ministers. Ik weet niet of je hebt gehoord van de veiligheidscoördinatieovereenkomst tussen de zionistische bezetting en de Palestijnse Autoriteit. Jaren geleden sloot de Palestijnse Autoriteit een overeenkomst op grond waarvan zij de bezetters zou dienen op het gebied van veiligheid. Dat wil zeggen: alle jonge Palestijnse activisten die op de een of andere manier tegen de zionistische bezetting strijden en die de Israëlische bezetting zelf niet kan arresteren, worden gearresteerd en overgedragen door de Palestijnse Autoriteit. En niemand kent dan hun lot. Deze autoriteiten vertegenwoordigen ons niet, noch enige andere Palestijn. Wij verwerpen deze acties en de rol van de Palestijnse Autoriteit hierin, maar helaas wordt de Palestijnse Autoriteit wel officieel en internationaal erkend door de Verenigde Naties en gesteund door de Verenigde Staten van Amerika.

3. BRRN: Hoe heb jij de afgelopen week persoonlijk beleefd?

3. Fauda: Het gaat hier niet over een week of twee weken, kameraad. We leven het hele jaar door in een staat van onderdrukking en beroving van individuele en collectieve vrijheden. Ja, de afgelopen week waren er veel meer tragedies en pijnlijk nieuws dan in de voorgaande maanden. We ontvingen berichten over de dood van veel van onze familieleden en vrienden in de Palestijnse gebieden. Dit is erg pijnlijk. We hebben veel vrienden op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza. De Palestijnse bevolking in Gaza leeft nu in een zeer gevaarlijke situatie. Ruim drie of vier dagen lang hebben zij [de Israëlische krijgsmacht] de elektriciteit en het water in de Gazastrook afgesloten. Zonder elektriciteit is het moeilijk voor veel voorzieningen om te blijven functioneren, vooral voor ziekenhuizen. De bombardementen op de bevolking van Gaza gaan constant door. Zelfs midden in de nacht bombarderen ze dit kleine gebied. Israël heeft het gebied volledig geblokkeerd. Mensen kunnen niet eens ontsnappen. De bezetting verhindert dat humanitaire hulp Gaza bereikt. De bezetting verbiedt voedsel, verbiedt water, verbiedt medicijnen en al het andere benodigde. Het lijkt alsof Gaza een gevangenis is geworden, van alle kanten gebombardeerd. Stel je voor dat een moeder en haar jonge kind gewond en bloedend ziet, maar dat er geen ziekenhuis is dat hulp kan verlenen vanwege een stroomstoring. Hoe zou je de gevoelens van deze moeder omschrijven?

Kameraad, woorden kunnen niet beschrijven wat hier gebeurt. Dit gebied is een hel geworden vanwege de bezetting en de aanwezigheid van het zionisme.

4. BRRN: Welke bewegingen in Palestina hebben volgens jou de meeste hoop voor de toekomst van de Palestijnen en waarom – bijvoorbeeld de Lion's Den of Nablus, of van andere arbeidersbewegingen?

4. Fauda: We hebben jeugdbewegingen nodig die geloven in de mogelijkheid van bevrijding, en die werken aan het opbouwen van eenheid met de rest van de bewegingen in Palestina. De ervaring heeft geleerd dat één beweging alleen geen grote verandering kan verwezenlijken die tot de bevrijding van Palestina leidt. We moeten het samen met elkaar doen, of het nu gaat om moslims, joden, christenen, bekeerlingen, anarchisten of andere overtuigingen die in de Palestijnse gebieden bestaan. Het ultieme doel voor ons is om iedereen samen te brengen onder één vlag en met één doel: namelijk het bestrijden van het zionisme, het bevrijden van Palestina en het herstellen van onze vrijheid. Natuurlijk zijn er veel bewegingen in Palestina, waaronder de Lion's Den. Maar de Lion's Den is niet de enige beweging. Er zijn veel andere bewegingen, waaronder de arbeidersstrijders, die zich met al hun energie inspannen, maar vanwege de strikte beveiliging en het systematische onderdrukkingsbeleid van de bezetting en ook van de verraderlijke Palestijnse Autoriteit, worden deze niet altijd gezien in het openbaar of in de media. We moeten altijd voorzichtig zijn. Om deze reden kon ik ook geen audio- of video-interview met jullie doen.

5. BRRN: In 2021 namen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, Gaza en zelfs degenen die staatsburgers van Israël zijn, deel aan een landelijke staking als reactie op de uitzettingen van Palestijnse families in Sheikh Jarrah. Zie je dit in deze huidige situatie ook gebeuren?

5. Fauda: Ik denk dat we het stadium van stakingen in Israël gepasseerd zijn. Natuurlijk wil ik het belang van stakingen en hun effectiviteit niet ontkennen, maar de situatie hier in Palestina en de ervaring hebben bewezen dat de enige oplossing strijd en zelfs gewapende strijd tegen het apartheidsregime is.

De bezetting aarzelt niet om welke vorm van misdaad of onrecht dan ook te begaan.

Zelfs als je een arbeider bent of een winkel hebt en je gaat staken, zullen ze je winkel stelen en aan een andere zionist geven. Of ze ontslaan je en geven je baan aan een andere zionist. Simpel!

De omstandigheden hier zijn compleet anders dan in de Verenigde Staten, kameraad.

6. BRRN: Geloof je dat er enige hoop bestaat dat grote aantallen Israëliërs uit de arbeidersklasse ooit het zionisme zullen opgeven – zoals kleine aantallen anarchisten en socialisten hebben gedaan, of denk je dat de gehechtheid aan het kolonialisme te sterk is om ooit te kunnen overwinnen?

6. Fauda: De zionisten die hier de Palestijnse gebieden bezetten, kwamen hier op basis van het ideologische principe dat dit land hun land is en dat het Joodse volk het uitverkoren volk is. Natuurlijk kan iedereen die in dit principe gelooft en deze ideologie aanhangt, het zionisme niet gemakkelijk opgeven, noch de vrijheid van anderen en het principe van gelijkheid tussen mensen erkennen.

Maar we maken een onderscheid tussen zionisme en jodendom. We hebben Joodse vrienden die Hebreeuws spreken en in de Thora geloven, maar zij geloven niet in het zionisme, en ze helpen ons zelfs bij onze activiteiten tegen de bezettende entiteit. Dus om antwoord te geven op jouw vraag, ja, wij hopen dat het aantal van deze mensen zal toenemen en dat velen van hen, vooral in de arbeidersklasse, dit racistische ideologische principe zullen opgeven, dat helemaal geen verband houdt met het jodendom. We verwelkomen ze en ontvangen ze met open armen, zodat we kunnen samenwerken en in vrede samenleven.

7. BRRN: Wat zijn volgens jou de meest effectieve daden van solidariteit voor de bevrijding in Palestina die kameraden in de VS (en de rest van de wereld) kunnen ondernemen?

7. Fauda: Ik denk dat het belangrijkste wat je kunt doen is de Palestijnen steunen in de (sociale) media. Je kunt de Palestijnse situatie aan de mensen in de Verenigde Staten uitleggen zoals die is, en niet volgens het valse Israëlische verhaal. Je kunt nieuws en evenementen publiceren en reposten die plaatsvinden in Palestina. Er zijn veel video's en foto's op Palestijnse websites te vinden van de dagelijkse misdaden van de bezettingsmacht. We publiceren dit nieuws ook op onze Instagram-pagina @fauda_palestine en ons Telegram-kanaal @fauda_ps. Je kunt dit nieuws vertalen en de feiten doorgeven aan onze kameraden in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Maak de mainstream media en Amerikaanse en Israëlische kanalen niet tot de enige bronnen waarvan je nieuws ontvangt en gebeurtenissen volgt. Volg ook de Palestijnse media. De Palestijnse media worden geconfronteerd met een zeer ernstige media-black-out. Probeer deze black-out te doorbreken en enkele van de huidige feiten in de Palestijnse gebieden te achterhalen.

Reacties (0)

Voeg nieuwe reactie toe

Wij tolereren geen: racisme, seksisme, transfobie, antisemitisme, ableisme enz.