Forum voor Anarchisme
ArtikelenDe AnarchokrantDossiersEventsWiki // Hulp bronnenContact // InzendingForum
|
anarchokrant21 november 2023

Deel 10: Over de piramides en hun gebruiken en gewoonten

Author: GLOBALINFO | GEPLAATST DOOR: De Anarchokrant | Bron: globalinfo.nl
ezln10e

Deel 10: Over de piramides en hun gebruiken en gewoonten. Conclusies uit de kritische analyse van de Zapatistische Autonome Rebellengemeenten (MAREZ) en de Raden van Goed Bestuur (JBG).(Fragment van het interview met Subcomandante Insurgente Moisés in augustus-september 2023, in de bergen van het Mexicaanse zuidoosten.)

November 2023.

Inleiding.-

Wie bouwde Thebe, de stad van de zeven poorten?

In de boeken staan de namen van de koningen; sleepten de koningen de blokken steen?

En Babylon, zo vaak verwoest, wie bouwde het altijd weer op?

In welke huizen in het gouden Lima woonden de bouwvakkers?

Waar gingen de metselaars heen in de nacht dat de Chinese Muur klaar was?

Het grote Rome staat vol met triomfbogen – wie heeft ze gebouwd?

Bertold Brecht.

De obsessie, die dominante systemen door hun geschiedenis heen hebben, om het imago van de verslagen dominante klassen of kasten te redden is welbekend. Alsof de overwinnaar zich bezighoudt met het neutraliseren van het imago van de overwonnenen: het voorkomen van hun ondergang. In de studie van de overblijfselen van de verslagen beschaving of cultuur wordt meestal de nadruk gelegd op de grote paleizen van de heersers, de religieuze bouwwerken van de hoge hiërarchie en de standbeelden of monumenten die de heersers van die tijd van zichzelf maakten.

Piramides, bijvoorbeeld, worden niet altijd bestudeerd met echte antropologische of archeologische interesse (wat niet hetzelfde is). Hun architectonisch-religieuze betekenis -soms ook wetenschappelijk-, en wat toeristische brochures (en politieke programma’s over het hele spectrum)- wordt “de pracht van het verleden” genoemd.

Het is niet meer dan normaal dat de verschillende regeringen, niet zonder een verlangende zucht, hun aandacht vestigen op koningen en koninginnen. Er kan worden gewezen op de grote paleizen en piramides als verwijzing naar de wetenschappelijke vooruitgang van die tijd, naar de sociale organisatie en naar de oorzaken “van hun ontwikkeling en verval”, maar geen enkele heerser ziet zijn toekomst graag weerspiegeld in het verleden. Daarom verdraaien ze de geschiedenis en is het mogelijk om stichtingen van steden, rijken en “transformaties” te herscheppen. Dus, zonder het te beseffen, verbergt elke selfie die op archeologische vindplaatsen wordt genomen meer dan hij laat zien. Daarboven is de overwinnaar van vandaag de overwonnene van morgen.

Maar als er geen melding wordt gemaakt van het feit dat deze bouwwerken van hun ontwerpers zouden moeten zijn (hun architecten, ingenieurs en kunstenaars) zal er veel minder worden verwezen naar “de arbeiders”, dat wil zeggen, de mannen en vrouwen op wier ruggen (in meer dan één zin) deze wonderen werden gebouwd, die de toeristen van over de hele wereld verbazen, terwijl ze al op weg zijn naar de volgende club, het winkelcentrum en het strand.

Het is slechts één stap van daar naar het negeren van het feit dat de afstammelingen van deze “beroepsbevolking” springlevend zijn, met taal en cultuur. De oorspronkelijke mensen die bijvoorbeeld de piramides van Teotihuacán en de Maya-zone in het zuidoosten van Mexico bouwden, bestaan (d.w.z. ze verzetten zich) en voegen soms aan hun verzet die subversieve component van rebellie toe.

Nou, het slechte moet nog komen. Of meer dan slecht, het heeft laten zien dat het niet langer nuttig is voor wat komen gaat. Naast de mislukkingen die er al zijn. Hoe dit allemaal begonnen is, dus hoe het in ons hoofd is gekomen, vertellen we je later wel, we zien wel.

In het geval van Mexico geven de verschillende regeringen de voorkeur aan de originarios als een levend ambacht en soms als choreografie. De huidige regering brengt hierin geen verandering (nou ja, niet alleen hierin, maar daar gaat het niet om). De oorspronkelijke volkeren blijven het voorwerp van aalmoezen (die aspirine voor schurken), electorale karrenvracht, ambachtelijke nieuwsgierigheid en verdwijnpunt voor degenen die de voortdurende vernietiging beheren: “Ik ga jullie leven vernietigen, dat wil zeggen jullie grondgebied; maar maak je geen zorgen, ik zal de piramides bewaren van degenen die jullie voorouders hebben uitgebuit en die grappige dingen die jullie praten, kleden en doen”.

Dat gezegd hebbende, dit “beeld” van de piramide – de smalle bovenste punt en de brede onderste basis – wordt nu door Subcomandante Insurgente Moisés gebruikt om ons iets uit te leggen van wat de (in mijn ogen felle en meedogenloze) analyse van het werk van de MAREZs en Juntas de Buen Gobierno was.

De Capitán.

Wat geschiedenis, niet veel, slechts 30 jaar.

De MAREZ en Juntas de Bueno Gobierno waren niet allemaal slecht. We moeten niet vergeten hoe we bij hen terecht zijn gekomen. Voor de Zapatista’s waren ze als een school voor politieke geletterdheid. Een zelfgeletterdheid.

De meesten van ons konden niet lezen, schrijven of Spaans spreken. Bovendien spraken we verschillende talen. Dat was goed, want dan kwamen ons idee en onze praktijk niet van buitenaf, maar moesten we in ons eigen hoofd kijken, in onze geschiedenis als inheemse mensen, op onze eigen manier.

We hebben nooit de kans gehad om onszelf te besturen. We zijn altijd geregeerd. Zelfs voor de Spanjaarden onderdrukte het Azteekse rijk, waar de huidige regering zo dol op is – ik denk omdat ze van dat bazige gedoe houden – vele talen en culturen. Niet alleen in wat nu Mexico is, maar ook in wat nu Midden-Amerika is.

De situatie waarin we ons bevonden was er een van dood en wanhoop. Ze sloten alles af. Er waren geen deuren, geen ramen, geen kieren. Het was alsof ze wilden dat we verdronken. Dus moesten we als het ware een barst openen in die muur die ons omsloot en ons veroordeelde. Alsof het allemaal duisternis was en we met ons bloed een beetje licht zouden maken. Dat was de Zapatistische opstand, een klein lichtje in de donkerste nacht.

Toen kwam het bericht dat veel mensen vroegen om een wapenstilstand, dat we moeten praten. Dus de burgers weten daarvan. Velen van hen overkwam hetzelfde als ons, namelijk dat slechte regeringen het nooit waarmaken. En ze leveren niet omdat regeringen de belangrijkste onderdrukkers zijn. Dus moesten we kiezen of we zouden wachten tot ze op een dag zouden leveren, of dat we onze eigen weg zouden gaan. En we kozen ervoor om onze eigen weg te gaan.

En wel, we moesten ons daarvoor organiseren. We hadden ons 10 jaar lang georganiseerd en voorbereid om de wapens op te nemen, om te sterven en te doden. En toen bleek dat we ons moesten organiseren om te leven. En leven is vrijheid. En rechtvaardigheid. En om onszelf te kunnen besturen als pueblos, niet als kleine kinderen, zoals de regeringen ons zien.

Zo kwam het in ons hoofd op dat we een regering moeten maken die gehoorzaamt. Dat wil zeggen dat ze niet moet doen wat ze wil, maar dat ze moet gehoorzamen aan wat het volk zegt. Met andere woorden, “bevelen door te gehoorzamen”, dat is het woord dat nu wordt geplagieerd door de schurken van vandaag (met andere woorden, ze plagiëren niet alleen proefschriften. Ed. Noot).

Dus met de autonome gemeenten hebben we geleerd dat we onszelf kunnen besturen. En dat was mogelijk omdat veel mensen ons steunden zonder eigen interesse, om de weg van het leven te vinden. Met andere woorden, deze mensen kwamen niet om te zien wat ze eruit konden halen – zoals degenen waarvan ik me kan voorstellen dat je ze aan buitenstaanders vertelt als je het over de 30 jaar hebt – maar ze zetten zich echt in voor een levensproject. En er waren mensen die ons wilden vertellen wat we moesten doen. Maar we namen niet de wapens op om van baas te wisselen. Er is geen goede baas. Maar er waren andere mensen die onze manier van denken respecteerden.

De waarde van het woord.

Als we die steun krijgen, is dat een soort belofte die we doen. Als we zeggen dat we steun nodig hebben om scholen en klinieken te bouwen, om gezondheids- en onderwijspromotors op te leiden, om maar een voorbeeld te noemen, dan moeten we ons daaraan houden. We kunnen dus niet zeggen dat het voor één ding is en het vervolgens voor iets anders gebruiken. We moesten en moeten eerlijk zijn, want deze mensen komen niet om ons uit te buiten, maar om ons aan te moedigen. Dat is hoe we het zagen.

Dus moeten we de aanvallen en de bullshit van de slechte regeringen, van de landeigenaren, van de grote bedrijven, die ons proberen te testen om te zien of we er tegen kunnen of dat we gemakkelijk in een provocatie trappen om ons te beschuldigen van het vertellen van leugens, dat we ook macht en geld willen. En macht is als een ziekte die goede ideeën doodt en corrumpeert, dat wil zeggen, mensen ziek maakt. En daar heb je een persoon die een goed mens lijkt, maar met macht wordt hij gek. Of misschien was hij al gek en heeft macht hem in zijn hart opgeknoopt.

Dus we denken dat we bijvoorbeeld onze gezondheid moeten organiseren. Want natuurlijk zagen en zien we dat wat de regering doet een grote leugen is die alleen maar bedoeld is om te stelen en het kan haar niets schelen als mensen sterven, vooral als ze inheems zijn.

En het gebeurde dat, als we die scheur in het systeem maakten en naar buiten keken, we veel dingen zagen. Maar ook veel mensen zien ons. En onder die mensen zijn er die naar ons kijken en het risico nemen om ons te helpen en te steunen. Want wat als we leugenaars zijn en niet doen wat we zeggen? Maar goed, zij namen het risico en zetten zich voor ons in.

Kijk, daarbuiten, in de steden, tellen woorden niet. Ze kunnen het ene moment iets zeggen, en het volgende moment zeggen ze het tegenovergestelde, en gewoon zo, rustig. Er is bijvoorbeeld iets die ze “dagelijkse Persconferentie” (van de Mexicaanse president) noemen, die de ene dag iets zegt en de volgende dag het tegenovergestelde. Maar als hij betaalt, applaudisseren ze voor hem en zijn ze blij omdat hij hen een aalmoes geeft die niet eens van zijn werk komt, maar van wat de werkende mensen aan de regeringen geven met hun belastingen, die als het “beschermingsgeld” van de ongeorganiseerde misdaad zijn.

Dus deze mensen steunden ons en we begonnen beetje bij beetje met preventieve medicijnen. Omdat we het land al hadden teruggewonnen, verbeterden we ons voedsel, maar er was meer nodig. Dus gezondheid. We moeten de kennis van de kruidengeneeskunde terugwinnen, maar dat is niet genoeg, we hebben ook wetenschap nodig. En dankzij de dokters, we noemen ze “broederschappen” omdat ze als onze broeders en zusters zijn, kwamen ze met ons in contact en begeleidden ze ons. Zo werden de eerste gezondheidstrainers geboren of gevormd, dat wil zeggen degenen die de promotors voorbereiden.

En ook onderwijs, vooral Castiliaans (Spaans) onderwijs. Want voor ons is Spaans heel belangrijk omdat het als een brug is waar we kunnen communiceren en elkaar kunnen begrijpen tussen verschillende talen. Als je bijvoorbeeld Tzeltal spreekt, zul je moeite hebben om te communiceren met Cho’ol, of Tzotzil, of Tojolabal, of Zoque, of Mame, of Quiché. Je moet dus Spaans leren. En de autonome scholen zijn daarvoor heel belangrijk. Onze generatie spreekt bijvoorbeeld een gecombineerde taal en Spaans, dat wil zeggen, we spreken het niet goed, dat wil zeggen, we spreken het slecht. Maar er zijn al generaties jongeren, die op autonome scholen hebben geleerd, die het Castiliaans beter kennen dan sommige burgers. Wijlen SupMarcos zei altijd dat deze jongeren de geschriften van universiteitsstudenten konden corrigeren. En je weet dat je vroeger naar het politiebureau moest om een klacht in te dienen. Maar nu niet meer. In elke autonome autoriteit was er een schrijver en dus goed geslaagd.

Dan duwt de ene vooruitgang de andere naar voren. En na een tijdje willen deze jonge mensen meer, ze willen meer leren. Dus organiseren we onze gezondheid in elk dorp, elke regio en zone. We gaan vooruit op elk gebied van gezondheid, vroedvrouwen, medicinale planten, bottenzetters, laboratoria, tandartsen, echografieën, er zijn klinieken op andere gebieden. En hetzelfde geldt voor school, dat wil zeggen onderwijs. We zeggen school, omdat onderwijs ook ontbreekt voor volwassenen, het is heel breed voor ons, onderwijs, en niet alleen voor kinderen en adolescenten.

Daarnaast organiseren we het productieve werk omdat we nu land hebben, dat voorheen in handen was van de grootgrondbezitters. En dus werken we als families en collectief op de milpa (mais-bonen-pompoen teelt), bonenveld, koffie- en groententeelt. En wat vee, dat meer gebruikt wordt voor economische noodgevallen en voor festivals. Door het collectieve werk konden de vrouwen economisch onafhankelijk worden en dat bracht veel andere dingen met zich mee. Maar daar hebben ze het al over gehad.

Een school.

Met andere woorden, we hebben geleerd hoe we onszelf kunnen besturen en zo hebben we slechte regeringen en organisaties die zeggen dat ze links, progressief en weet ik wat nog meer zijn, aan de kant kunnen schuiven. Gedurende 30 jaar hebben we geleerd wat het betekent om autonoom te zijn, dat wil zeggen dat we zelfsturend en zelfbesturend zijn. En het is niet makkelijk geweest, want alle regeringen die voorbij zijn gekomen, PRI, PAN, PRD, PT, VERDE en MORENA, hebben hun verlangen om ons te vernietigen niet tegengehouden. Daarom zeggen ze, net als in de vorige regeringen, in deze regering dat we verdwenen zijn, of dat we gevlucht zijn, of dat we verslagen zijn, of dat er geen Zapatista’s meer zijn, dat we naar de Verenigde Staten of Guatemala zijn gegaan. Maar zie je, hier zijn we. In verzet en rebellie.

En het belangrijkste dat we in het MAREZ hebben geleerd is dat autonomie niet draait om theorie, het schrijven van boeken en het houden van toespraken. Het gaat om doen. En we moeten het zelf doen als mensen, en niet wachten tot iemand het voor ons komt doen.

Dit alles is, laten we zeggen, het goede aan MAREZ: een school met praktische autonomie.

En de Raden van Goed Bestuur waren ook heel belangrijk omdat we daardoor leerden ideeën over strijd uit te wisselen met andere broeders en zusters in Mexico en de wereld. Sommige mensen zeggen ons dat we moeten gehoorzamen zoals ze zeggen, maar waarin zal dat bestaan? We zetten ons leven op het spel. Dus dat is wat we waard zijn: ons bloed en dat van vorige generaties en die van de komende generaties. We zijn hier niet voor iemand die ons komt vertellen wat we moeten doen, ook al doen ze alsof ze heel wijs zijn. Met de Raden van Goed Bestuur hebben we geleerd om samen te komen en onszelf te organiseren, om na te denken, onze mening te geven, voorstellen te doen, te discussiëren, te bestuderen, te analyseren en voor onszelf te beslissen.

Samenvattend kan ik dus zeggen dat het MAREZ en de Raden van Goed Bestuur ons hebben geleerd dat theorie zonder praktijk pure taal is. En dat praktijk zonder theorie, nou, dan loop je rond als een blinde. En aangezien er geen theorie is van wat we begonnen te doen, dat wil zeggen er is geen handleiding of boek, moesten we ook onze eigen theorie maken. We struikelden over de theorie en de praktijk. Ik denk dat dat de reden is waarom de theoretici en de revolutionaire voorhoedes ons niet zo aardig vinden, omdat we niet alleen hun werk van hen hebben afgepakt. We hebben ze ook laten zien dat praten één ding is en werkelijkheid iets anders. En hier zijn we dan, de onwetenden en achterlijken zoals ze ons vertellen, dat we de weg niet kunnen vinden omdat we boeren zijn. Maar hier zijn we en ook al ontkennen ze ons, we bestaan. Zonder twijfel.

De piramide.

Nou, het slechte moet nog komen. Of meer dan slecht, het heeft laten zien dat het niet langer nuttig is voor wat gaat komen. Naast de mislukkingen die er al zijn. Hoe dit allemaal begonnen is, dus hoe het in ons hoofd is gekomen, vertellen we je later wel, we zien wel.

Het grootste probleem is de verdomde piramide. De piramide scheidt de verantwoordelijken van de mensen, de mensen en de verantwoordelijken verwijderen zich van elkaar. De voorstellen van de verantwoordelijken dalen niet af naar de dorpen zoals ze zijn, noch bereiken de meningen van de dorpen de verantwoordelijken.

Door de piramide wordt veel informatie, oriëntaties, suggesties, ondersteuning van ideeën die door de kameraden van CCRI (*1) worden uitgelegd, afgesneden. Hetzelfde gebeurt wanneer de verantwoordelijken van de Zapatistische Autonome Rebellengemeenten (MAREZ) worden toegelicht, en opnieuw wanneer de MAREZ de vergaderingen van de dorpsverantwoordelijken informeert, en tenslotte gebeurt het met de dorpsverantwoordelijken wanneer ze uitleg geven aan elk dorp. Er wordt veel informatie weggelaten of geïnterpreteerd, of er worden toevoegingen gedaan die er oorspronkelijk niet waren.

Er is ook veel moeite gedaan om de verantwoordelijken op te leiden en elke 3 jaar gaan die ene en komen er weer nieuwe. En de belangrijkste basis van hun dorpsverantwoordelijken wordt niet voorbereid. Met andere woorden, er is geen wissel, geen aflossing opgeleid. We zeiden “collectief bestuur” en dat werd niet volledig vervuld, het werk werd zelden op deze manier gedaan en het is meer dat het niet wordt vervuld, zowel in MAREZ als in de JBG’s.

De verantwoordelijken, zoals MAREZ en JBG, trapten al in de val om de taken en beslissingen te willen bepalen. Ze wilden de 7 principes van bevelen door te gehoorzamen buiten beschouwing laten.

Er waren ook NGO’s die wilden dat hun projecten werden geaccepteerd door de JBG’s en de MAREZ’s, maar dat was niet wat de dorpen nodig hadden. En er waren mensen die op bezoek kwamen als vrienden van een familie of een dorp, en zij waren de enigen aan wie ze hulp stuurden. En sommige bezoekers wilden ons aanspreken en behandelen als hun bedienden. En dus moesten we ze er vriendelijk aan herinneren dat we Zapatistas zijn.

En er was ook, in sommige MAREZ en JBG, wanbeheer van dorpsmiddelen, en natuurlijk werden ze bestraft.

Kortom, men zag dat de piramidale bestuursstructuur niet de weg vooruit is. Het komt niet van onderaf, maar van bovenaf.

Als Zapatismo alleen het EZLN (de militaire zelfverdedigingsstructuur) zou zijn, dan is het makkelijk om bevelen te geven. Maar de regering moet civiel zijn, niet militair. Dan moet het volk zelf zijn weg vinden, zijn eigen weg en zijn eigen tijd. Waar en wanneer. Het leger zou alleen voor defensie moeten zijn. Piramide kan voor militairen zijn, maar niet voor burgers. Dat is wat we zien.

We zullen een andere keer vertellen hoe de situatie hier in Chiapas is. Maar nu kunnen we alleen maar zeggen dat het net als overal elders is. Het is erger dan de afgelopen jaren. Nu worden ze vermoord in hun huizen, in hun straten, in hun dorpen. En er is geen regering die de eisen van de mensen ziet en ernaar luistert. En ze doen niets omdat alleen zij de misdadigers zijn.

En dat niet alleen. We hebben al gezegd dat er veel tegenslagen komen of al komen. Als je ziet dat het gaat regenen of dat de eerste druppels al vallen en de lucht zo zwart is als de ziel van een politicus, haal je je regenkledij tevoorschijn en zoek je een plek om naartoe te gaan. Het probleem is dat je je nergens kunt beschermen. Je moet je eigen schuilplaats bouwen.

We hebben gezien dat het met MAREZ en JBG niet mogelijk is om de storm te trotseren. We hebben de Dení (zie het derde deel van deze communiquéreeks) nodig om te groeien en te leven en alle andere zeven generaties om geboren te worden en te leven.

-We kwamen tot de conclusie dat het enige wat overbleef een grote discussie en analyse van alle Pueblos was, over hoe we de nieuwe en slechte situatie het hoofd moesten bieden en tegelijkertijd over hoe we onszelf moesten blijven besturen. Er werden vergaderingen en bijeenkomsten gehouden, zone per zone, totdat we het erover eens werden dat er geen Raden van Goed Bestuur of Zapatistische Autonome Rebellengemeenten meer zullen zijn. En dat we een nieuwe structuur nodig hebben, dat wil zeggen dat we onszelf op een andere manier moeten opstellen.

Natuurlijk gaat dit voorstel niet alleen over reorganisatie. Het is ook een nieuw initiatief. Een nieuwe uitdaging. Maar ik denk dat we dat later zullen zeggen.

Dus over het algemeen, zonder al te veel gedoe, waren de MAREZ en JBG in dat stadium heel nuttig. Maar nu is er een volgende stap, omdat deze oude kleren al te kort voor ons zijn, ze zijn versleten, ze scheuren zelfs als je ze herstelt, tevergeefs. Want het moment zal komen dat ze alleen nog bestaan uit restjes stof.

Dus sneden we de piramide door. Dus sneden we de top eraf. Of liever, we draaiden hem om, we zetten hem op zijn kop.

Het verleden of de toekomst vieren?

We moeten blijven lopen en dat midden in een storm. Maar we zijn al gewoon als Pueblos om te wandelen met alles tegen ons.

Komende december en januari vieren we niet 30 jaar opstand. Voor ons is elke dag een feest, omdat we leven en vechten.

Laten we vieren dat we aan een reis beginnen die ons minstens 120 jaar zal kosten, misschien wel meer. We zijn al meer dan 500 jaar onderweg, dus veel langer zal het niet duren, iets meer dan een eeuw. En dat is niet zo ver weg. Het is, zoals José Alfredo Jiménez (*2) zegt, “Hier, net over de heuvel”.

Uit de bergen van het Mexicaanse zuidoosten.

Subcomandante Insurgente Moisés.

(Fragment uit een interview door kapitein Marcos, voor Tercios Compas. Copyleft Mexico, november 2023. Toestemming van de JBG… ah jee, als er geen JBG’s meer zijn… nou ja, van MAREZ… nou ja, geen van beide… Nou ja, het gaat erom dat het is toegestaan. Het interview werd op de ouderwetse manier afgenomen, dat wil zeggen, zoals verslaggevers dat vroeger deden, met een notitieblok en potlood. Nu gaan ze niet eens naar de plek om het verhaal te zoeken, ze krijgen het van de sociale netwerken. Ja, dat is jammer).

Notarieel bekrachtigd.

De kapitein oefent de cumbia “De slakkensoep”, we slepen je mee – tot de grote slee vastzit in de modder!

origineel: op Enlace Zapatista

Opmerkingen van de vertaler:

(1) CCRI: Comité Clandestino Revolucionario Indígena: Geheim Revolutionair Inheems Comité; collectieve politieke structuur van het EZLN; de leden zijn de Comandantas en Comandantes.

(2) Populaire Mexicaanse ranchero zanger en acteur uit de jaren 1950, un machito, pues.

Reacties (0)

Voeg nieuwe reactie toe

Wij tolereren geen: racisme, seksisme, transfobie, antisemitisme, ableisme enz.