Forum voor Anarchisme
ArtikelenDe AnarchokrantDossiersEventsWiki // Hulp bronnenContact // InzendingForum
|
anarchokrant4 oktober 2023

Voormalige jeugdsynagoge Groningen gekraakt / Former youth synagogue Groningen squatted

Author: Kraaienest | GEPLAATST DOOR: De Anarchokrant | Bron: indymedia.nl

Nieuws, gepost door: Kraaienest op 04/10/2023 10:09:06

Wanneer: 04/10/2023 - 08:10

Nederlands
De voormalige jeugdsynagoge in de Folkingedwarsstraat in Groningen is gekraakt om de sloop ervan te voorkomen, en de publieke functie van het pand als sociaal centrum en cultuurhistorisch erfgoed te behouden.

English
The former youth synagogue in the Folkingedwarsstraat in Groningen has been squatted in order to prevent its demolition and preserve its public function as both a social center and cultural-historical heritage.

Nederlands
Het gebied rond de Folkingestraat was vroeger dé Joodse buurt van de stad Groningen. Helaas zijn weinig mensen zich hiervan bewust. En door de plannen van de gemeente om de voormalige jeugdsynagoge te slopen en er luxe appartementen te bouwen, zal dit deel van de geschiedenis van onze stad nog meer in de vergetelheid raken. Zeker in tijden van opkomend fascisme is het cruciaal dat we dit niet laten gebeuren.

De bouw van de 'jeugdsjoel' begon in 1939. In die tijd had Groningen een Joodse gemeenschap van zo'n 3.000 mensen. 'Sjoel' is Jiddisch voor 'school'. Het gebouw deed namelijk niet alleen dienst als synagoge, maar ook als jeugdcentrum en Joodse school. Anderhalve maand na de opening in 1940 brak in Nederland de Tweede Wereldoorlog uit. Tijdens de oorlog werd het overgrote deel van de Joodse Groningers gedeporteerd en door de Nazi's in concentratiekampen vermoord. In 1945 telde de Joodse gemeenschap in Groningen nog maar 239 leden. De grote synagoge aan de Folkingestraat werd verkocht en de jeugdsynagoge zou de volgende decennia dienst doen als 'gewone' synagoge. In 1981 neemt de Joodse gemeenschap de gerenoveerde grote synagoge weer in gebruik. De kleine jeugdsynagoge wordt verbouwd en krijgt een publieke functie als buurt- en sportcentrum. Totdat de gemeente in 2018 besluit om het gebouw te verkopen met het plan om het te slopen en er vier luxe appartementen voor in de plaats te bouwen. Net zoals onlangs het geval was met Le Petit Theatre, handelt de gemeente in strijd met haar eigen beleid. Ze zouden cultuurhistorische en erfgoedeigendommen moeten beschermen en behouden, maar doen precies het tegenovergestelde.

Deze 'ontwikkeling' versnelt tevens de voortdurende gentrificatie van Groningen, een proces waarbij arme mensen steeds meer naar de randen van de stad worden geduwd om plaats te maken voor rijke mensen. De gemeente wil een buurt- en sportcentrum voor iedereen vervangen door vier luxe appartementen die voor de meesten van ons onbetaalbaar zijn.

Wij roepen de gemeente op om te bewijzen dat ze echt geeft om de cultuur en geschiedenis van Groningen en een streep te zetten door haar destructieve plannen.

English
The area around the Folkingestraat used to be the Jewish neighborhood of the city of Groningen. Unfortunately, not a lot of people are aware of this. And through the municipality's plans to demolish the former youth synagogue to build luxury apartments, this part of our city's history will be forgotten even more. Especially in these times of rising fascism, it is crucial we do not allow this to happen.

Construction of the 'jeugdsjoel' began in 1939. Back then, Groningen had a Jewish community of some 3,000 people. 'Sjoel' is Yiddish for 'school'. In fact, in addition to serving as a synagogue, the building was also a youth center and Jewish school. One and a half months after its opening in 1940, World War II broke out in the Netherlands. During the war, the vast majority of Jewish Groningers were deported and murdered by Nazis in concentration camps. By 1945, the community numbered only 239 people. The big synagogue on Folkingestraat was sold, and the youth synagogue would serve as a 'regular' synagogue during the next couple of decades. In 1981, the Jewish community moved back into the renovated big synagogue. The small youth synagogue was repurposed and given a public function as a community and sports center. That is, until the municipality decided to sell the building in 2018 with the plan to demolish it and build four luxury apartments in its place. Once again, as was recently the case with Le Petit Theatre, the municipality is acting against its own policies. They should be protecting and preserving cultural-historical and heritage properties, but are doing the exact opposite.

This 'development' also further accelerates the ongoing gentrification of Groningen, a process in which poor people are increasingly being pushed to the edges of the city to make room for the rich. The municipality intends to replace a community and sports center for everyone with four luxury apartments unaffordable to most of us.

We call on the municipality to prove they actually care about the culture and history of Groningen and cease its destructive plans.

Reacties (0)

Voeg nieuwe reactie toe

Wij tolereren geen: racisme, seksisme, transfobie, antisemitisme, ableisme enz.