Forum voor Anarchisme
ArtikelenDe AnarchokrantDossiersEventsWiki // Hulp bronnenContact // InzendingForum
|
anarchokrant9 september 2023

Update acties BPW Den Haag voor woon- en financiële zekerheid Jelena

Author: Nick | GEPLAATST DOOR: De Anarchokrant | Bron: bondprecairewoonvormen.nl
IMG_6208-scaled

Lees wat vooraf ging aan deze actie in het artikel ‘BPW EIST WOON- EN FINANCIËLE ZEKERHEID VOOR JELENA!’

Actieverslag

De solidariteitsactie met eisenoverhandiging voor het Stadhuis op 25 augustus kon op veel steun rekenen van solidaire BPW’ers, organisaties, actiegroepen en enkele raadsleden. De enige die níet kwamen opdagen, waren de betrokken wethouders Mariëlle Vavier en Martijn Balster, om onze eisen in ontvangst te nemen. Ook al was dit ruim anderhalve week van te voren al gecommuniceerd met het secretariaat van de desbetreffende wethouder. Desondanks was het een strijdbare demo en heeft Jelena veel kracht kunnen putten uit de brede ondersteuning en solidariteit vanuit de samenleving. Iedereen bedankt voor de komst en de solidariteit! Bekijk de foto’s en videosamenvatting van de actie hieronder.

Inspreken

Om toch de wethouders te kunnen confronteren met hun falende beleid en gebrek aan daadkracht als het gaat om het garanderen van bestaanszekerheid en het voorkomen van dakloosheid, hebben Jelena en enkele BPW’ers van zich laten horen tijdens het commissiedebat Ruimte op 31 augustus over de systematiek van urgenties. Tijdens het inspreken heeft Jelena duidelijk gemaakt wat het voor haar betekend om al zo lang in onzekerheid te wonen en hoe zij al jarenlang vecht voor een urgentieverklaring, maar niet eens voorbij het aanvraagformulier op de website komt omdat ze geen zelfstandige woning achterlaat.​​​​​​​​​​​​​​

Bekijk de speech van Jelena terug in onderstaande video

Nieuw beleid dakloosheid

Als betrokken BPW’er heeft Nick zijn spreekrecht gebruikt om de gemeenteraad te wijzen op het gebrek aan daadkracht bij de gemeente en wethouder wonen om mooie woorden ook echt om te zetten in concrete daden. Zo schreef wethouder wonen Martijn Balster een brief over de ‘Menselijke maat centraal bij uitvoering regels urgenties en woonproblematiek’ en is er een nieuw en veel belovend beleidskader rondom dakloosheid ‘Den Haag geeft thuis’. Toch heeft de BPW haar handen vol aan situaties van dreigende dakloosheid en hebben we dit jaar al meerdere keren gezien dat kwetsbare bewoners dakloos worden door handelen van de gemeente of met goedkeuring van de gemeente. Dit staat haaks op de mooie intenties die we teruglezen in de communicatie van de gemeente en de wethouder als het gaat om het huisvesten van kwetsbare bewoners. Ook in de situatie van Jelena hebben we tot zover nog niks teruggezien van deze koerswijziging als het gaat om het voorkomen en bestrijden van dakloosheid in Den Haag.

Bekijk de speech van Nick terug in onderstaande video

Stand van zaken

Tijdens het inspreken kwam er veel begrip voor de situatie van Jelena vanuit de gemeenteraad en verschillende partijen zochten toenadering. De wethouders lieten het echter wederom afweten. Ze gaven aan niet het nut in te zien om persoonlijk in gesprek te gaan met ons en Jelena, en wezen ons op het feit dat er al contact is met Jelena en een consulent bij het crisisteam van de gemeente om de situatie op te lossen. Deze consulent is echter enkel actief bezig voor Jelena omtrent de onterechte beschuldiging van bijstandsfraude en haar nieuwe aanvraag voor een bijstandsuitkering, nadat de vorige teruggevorderd is. Haar aanvraag voor een nieuwe uitkering is inmiddels goedgekeurd, en daarmee is een van onze eisen gedeeltelijk ingewilligd.

Voor haar woonproblematiek voelt de gemeente weinig tot geen verantwoordelijkheid, ookal zijn zij degene die de situatie bij haar thuis hebben laten escaleren door haar uitkering in te trekken. Het crisisteam van de gemeente heeft ‘bemiddeld’ met de huisbaas van Jelena en hem onder druk gezet om ervoor te zorgen dat zij nog 1 maand langer in de kamer mag blijven. Maar het bieden van een duurzame oplossing voor Jelena zodat zij haar leven echt weer kan opbouwen blijft tot zover uit. In de huidige situatie wordt Jelena nog steeds dakloos op 25 september, en het lijkt erop dat de gemeente vind dat ze ondertussen wel genoeg maatwerk hebben geleverd.

In een email aan wethouder Balster verstuurd op 6 september hebben wij hem gewezen op het feit dat de suggestie dat er al een consulent actief bezig is om Jelena’s situatie op te lossen onjuist is. De situatie omtrent haar uitkering wordt serieus opgepakt, dat klopt, maar voor haar woonproblematiek is nog geen enkele oplossing geboden. Wij eisen daarom dat Jelena’s woonproblematiek serieus wordt genomen en dat er alsnog een consulent op het gebied van wonen contact met haar opneemt om de situatie van aanstaande dakloosheid voor haar op te lossen. Daarnaast is dit hét moment bij uitstek om ‘wet en regelgeving overstijgend maatwerk’ te bieden die de wethouder beloofd in zijn brief. Zorg ervoor dat Jelena niet langer vastloopt in het aanvraagformulier voor een urgentie, maar neem haar serieus en regel een fysiek in-take gesprek rondom haar urgentieaanvraag.

Eisen

Onze eisen, ookal deels ingewilligd, blijven onverminderd hard. BPW en Jelena eisen van de gemeente Den Haag, wethouder armoede Mariëlle Vavier en wethouder wonen Martijn Balster:

1. Bied woonzekerheid en zorg dat Jelena per direct urgentie kan aanvragen en krijgen voor een sociale huurwoning.

2. Bied financiële zekerheid door Jelena’s uitkering te herstellen per 26 juni, en de terugvordering van €19.000,- ongedaan te maken.

Wij blijven Jelena ondersteunen in haar strijd voor woonzekerheid en zullen wanneer onze eisen niet volledig worden ingewilligd mogelijk nieuwe acties voorbereiden. Op de hoogte blijven van de situatie van Jelena? Volg BPW Den Haag op Facebook, Twitter en Instagram. Wil je je permanent aansluiten bij de strijd voor woonzekerheid in Den Haag, word dan lid van de BPW!

Reacties (0)

Voeg nieuwe reactie toe

Wij tolereren geen: racisme, seksisme, transfobie, antisemitisme, ableisme enz.