Forum voor Anarchisme
ArtikelenDe AnarchokrantDossiersEventsWiki // Hulp bronnenContact // InzendingForum
|
anarchokrant11 juli 2023

Uitgaanscentrum op Jan van Galenstraat in Amsterdam gekraakt.

GEPLAATST DOOR: De Anarchokrant | Bron: indymedia.nl

Nieuws, gepost door: nn op 10/07/2023 07:06:38

Wanneer: 10/07/2023 - 17:07

We hebben het pand aan de Jan van Galenstraat 24 gekraakt om de sloop ervan te voorkomen en dit gebouw een nieuwe bestemming te geven als plek voor onmiddellijke huisvesting en een autonoom sociaal centrum.

De mensen die profiteren van het kapitalisme verrijken zichzelf in tijden van rampspoed. Op dit moment zitten we in een huizencrisis waar mensen op straat moeten leven omdat de huizenmarkt wordt gebruikt als een instrument om mensen uit te buiten en particuliere investeerders elke dag rijker te maken. De gemeente en projectontwikkelaars hebben een prima gebouw 7 jaar lang leeg laten staan en nu willen ze het gebouw vernietigen om er onbetaalbare yuppenflats te bouwen. Deze nieuwe wijk die ze willen bouwen, het Marktkwartier, wordt voor de meesten onbetaalbaar en zal de prijzen voor de rest van de wijk opdrijven. We hebben genoeg van de veel te dure woningbouwplannen van de gemeente voor de stad en willen actief vechten tegen deze onzin gentrificatieprojecten die gebaseerd zijn op het verspillen van gemeenschappelijke middelen voor particuliere winst. We hebben nu huizen nodig en we vertrouwen niet op een overheid of investeerder om ons het absolute minimum te geven. We gaan niet wachten tot er op magische wijze betaalbare woningen verschijnen. We nemen wat we nodig hebben, door dit gebouw te kraken creëren we direct een thuis en een ruimte die de buurt ten goede komt in plaats van deze te verscheuren.

We squatted Jan van Galenstraat 24, to prevent its demolition and to repurpose this building as a place for immediate housing and an autonomous social center.

The people that profit from capitalism enrich themselves in times of disaster. Right now we are in a housing crisis where people are forced to live on the street because the housing market is being used as a tool to exploit people and make private investors richer every day. The municipality and developers left a perfectly fine building empty for 7 years, and now they want to destroy the building to build unaffordable yuppy flats. This new neighborhood they want to build, the marktkwartier, is going to be unaffordable for most and will drive up prices for the rest of the neighborhood. We are fed up with the municipality's overly expensive housing plans for the city and want to actively fight against these bullshit gentrification projects that are based on wasting common resources for private profit. We need houses right now and we won't rely on any government or investor to provide us with the bare minimum. we're not gonna wait for affordable housing to magically appear. we take what we need, by squatting this building we instantly create a home and a space that benefits the neighborhood instead of tearing it apart.

Reacties (0)

Voeg nieuwe reactie toe

Wij tolereren geen: racisme, seksisme, transfobie, antisemitisme, ableisme enz.