Forum voor Anarchisme
ArtikelenDe AnarchokrantDossiersEventsWiki // Hulp bronnenContact // InzendingForum
|
news2 februari 2024 English

Transitie statement FvA word FvGA

Author: Forum voor Georganiseerd Anarchisme (FvGA) | GEPLAATST DOOR: FvA
new fvga logo

Fv(G)A - Transitie statement

Met het kleine groepje mensen dat nog actief was binnen FvA, is er besloten om een andere koers te varen. 3 jaar na de oprichting zijn we tot bepaalde inzichten gekomen over FvA en ook het huidige anarchistische landschap in Nederland.

FvA begon met een paar kern doelstellingen om anarchistische beweging te versterken en anarchistische gedachtengoed te verspreiden. Sommige van deze doelstellingen hebben we tot op zekere hoogte kunnen omzetten en wat van waarde kunnen betekenen. Maar we stuitten ook tegen een plafond aan, wat verdere ontwikkeling tegenhield en een gevoel van richtingloosheid met zich bracht.

Ook al waren er een paar vaag uitgedrukte doelstellingen binnen FvA, veel draaide op de spontane inbreng, beschikbaarheid, tijd en energie van de actieve leden binnen FvA. De in- en uitstroom van betrokkenen was redeljjk groot, waardoor wat de output en activiteiten van FvA ook redelelijk fluctueerde.

Ook al wisten we misschien met FvA met sommige dingen toegevoegde waarde te creëren, werd het voor ons tijd om vooral ook stil te staan bij onze initiële doelstellingen en hoe we op een strategischere manier onze tijd en energie kunnen gebruiken om serieus na te denken en te werken aan het opbouwen van een revolutionaire macht van onderop, die ons tot een sociaal-libertaire samenleving kan brengen.

Korte reflectie van onze voormalige bezigheden

Community Building

FvA begon met het idee om een online gemeenschap te creeëren: een plek voor educatie, discussie, het uitwisselen van info/nieuws en coördinatie. Hiervoor hadden we meerdere Telegram-groepen opgezet en deze gebridged met onze Discord. In de eerste 1,5 jaar was er redelijk wat activiteit binnen de chatgroepen, maar de gesprekken waren lang niet altijd even productief. Er valt redelijk wat over de dynamiek van anonieme online chats te zeggen, maar om het kort te houden, zijn we er niet van overtuigd dat het het juiste format is voor waardevolle discussies en communicatie.

Het anarchistische gedachtegoed verspreiden

Het tweede doel van FvA was het verspreiden van anarchistische propaganda en het aantrekken van nieuwe mensen. We streefden ernaar een breed publiek te bereiken, ook al betekende dit dat we actief moesten zijn op kapitalistische dataminingplatformen zoals Instagram en Twitter. En het schuwde ons ook niet om af en toe te shitposten omdat we dat gewoon leuk vonden om het algoritme monster te voeden en relatief zichbaar(?) te blijven. Dit soms met online socialmedia drama tot gevolg; vooral met autoritair linkse gebruikers. Terugkijkend was dit vrij kinderachtig en schoten we er weinig mee op. Maar we hebben ook een behoorlijke online presentie weten neer te zetten en ons bereik is aanzienlijk voor een linksradicaal platform. Hier door hebben we behoorlijk wat anarchistische propaganda en call-outs en events kunnen verspreiden.

Recruitment voor de anarchistische beweging

Ons oorspronkelijke idee was om mensen in contact te brengen met lokale groepen zodat ze daar naartoe konden stromen. Maar helaas is dat nooit echt van de grond gekomen. Wel kunnen we met enige zekerheid zeggen dat er door FvA mensen in aanraking zijn gekomen met anarchisme en dat er in de beginfase contacten zijn gelegd onder nieuwkomers en met gevestigde groepen.

Signalboosten

Wat misschien de meeste waarde leverde – en ook het meeste werk was voor ons – was het verspreiden van nieuws, events en call outs via onze kanalen. Of dat nou via onze RSS-aggregator De Anarchokrant was of via social media. Met ons grote bereik hebben redelijk wat mensen kunnen bereiken en daardoor hebben kunnen mobiliseren. Veel tijd en energie kwam vooral te zitten in het delen van ad hoc protesten wat vaak veel weg had van paniekvoetbal en brandweerpolitiek. En vaak doofde de energie en input eerder dan dat het vuur gedoofd werd en was er in de tussentijd weinig veranderd. Het is natuurlijk een onderdeel van activisme, maar het heeft ons aan het denken gezet over meer duurzame en effectievere manieren om impact te maken.

Nieuwe koers

Veel van wat FvA deed, richtte zich op het strijdvlak van de politieke ideeën; om anarchistische ideeën te verspreiden en mensen ervan te overtuigen en zo meer sympathisanten te creëren. We zijn echter tot het inzicht gekomen dat het belangrijker is om strategisch te bouwen aan een macht van onderop, i.p.v. aan de simpele kwantiteit van mensen die we kunnen bereiken.

Dit wil niet zeggen dat we het verspreiden van anarchisme niet belangrijk vinden. Maar dat we denken dat de focus meer gelegd moet worden op het strategisch toepassen van onze capaciteit. De anarchistische beweging is sinds de corona-pandemie flink gegroeid, maar dit heeft zich slechts beperkt vertaald naar een gegroeide sociale kracht en invloed. Dat wil zeggen een kacht die kan aanstuwen tot sociale transformatie. Dit heeft volgens ons meerdere oorzaken, maar één van de hoofdoorzaken is het gebrek aan en de manier van organiseren van onze beweging.

We hebben daarom besloten met Forum voor Anarchisme van koers te veranderen, wat zich ook weerspiegelt in onze nieuwe naam Forum voor Georganiseerd Anarchisme. We willen onze eerder geformuleerde kritiek en zelf-kritiek verder onderzoeken om zo een basis te leggen voor een nieuwe georganiseerde landelijke anarchistische organisatie. Als referentie en inspiratie kijken we hiervoor naar historische en hedendaagse succesvolle anarchistische organisatiemodellen, zoals federalisme, dualisme, especifismo en andere sociaal libertaire bewegingen zoals de revolutionaire Koerdische beweging.

Dit betekent ook dat we het idee loslaten, dat je automatisch een sociale kracht opbouwt door anarchisten samen te verenigen simpel rond de identiteit van ‘anarchist zijn’. Er is meer nodig dan dat en als we ons willen organiseren dan helpt het als we allemaal op één lijn zitten over wat dit anarchisme eigenlijk is wat we aanhangen, wat we eigenlijk willen bereiken en wat onze strategie is om die doelen te bereiken. Dit is iets wat we met het forum ook verder willen uitwerken.

De taak die we hier voor onszelf uitspreken is geen kleine taak, daarom gaan we voor de lange adem en weten we dat elke shortcut ons later duur kan komen te staan. Daarom willen we geleidelijk groeien en uitbreiden om zo ook de nieuwe militanten die aan boord komen goed de weg te kunnen wijzen, informeren en integreren.

Aangezien het forum de basis vormt voor een nieuwe organisatie, zal deze ook al deels bestaan uit een federatie van aangesloten groepen en leden. In die zin zal het niet alleen functioneren als een discussie en educatie platform, maar ook voor collectieve coördinatie en het verder uitwerken van een gemeenschappelijke strategie.

Wij weten dat deze vorm van organisatie lang niet voor iedereen is weg gelegd. We leggen de lat voor onszelf en elkaar hoog en verlangen verantwoordelijkheid van elkaar als kameraden maar ook voor het hele project als geheel. Om ons heen zien we mensen steeds meer en sneller wegvallen in precaire situaties, er staat ons een extreemrechtse overheid te trappelen om aan de macht te komen, vele mensen leven in steeds grotere onzekerheden en ons klimaat is een tikkende tijdbom. De tijd om serieus te werken aan een sociale kracht die een vuist kan maken tegen dit almaar groeiende onrecht is vandaag; en geen dag later.

Mocht je geïnteresseerd zijn om je aan te sluiten laat het ons weten via de mail of spreek ons aan als je ons ziet. Wij gaan graag met je in gesprek. Ondertussen is er nog een hoop voor ons te doen, maar we leggen graag contact om samen verder te kijken. En we zijn vooral geïnteresseerd in mensen die actief zijn (of willen zijn) in sociale bewegingen. Dit is het veld waar wij denken dat we als anarchisten de meeste impact kunnen maken, maar alleen als we ons gezamenlijk organiseren.

Wij zijn te bereiken op fva[at]riseup.net.

Onze eerste activiteit als FvGA staat al geplanned, op 2Dh.5 zullen we de workshop “Social insertion: anarchisten binnen sociale bewegingen” houden. Hier in zullen we verder in gaan op een hoofd strategie waar we met FvGA op willen focussen.

Praktische mededelingen: We houden voor nu gewoon onze oude naam aan op de website (forumvooranarchisme.nl) en op social media voor praktische redenen. Het telegram kanaal en de chats blijven waarschijnlijk gewoon het zelfde want er zijn meerdere mensen die die gebruiken. Deze kan dan gebruikt blijven door de beweging als om dingen in te delen. De discord server en wat van de telegram chats zullen waarschijnlijk verdwijnen. Maar dit moeten we nog verder overleggen en uitwerken met de mensen die het gebruiken.

STRIJD OM TE ORGANISEREN, ORGANISEER OM TE STRIJDEN!

FORUM VOOR GEORGANISEERD ANARCHISME - FvGA

Reacties (0)

Voeg nieuwe reactie toe

Wij tolereren geen: racisme, seksisme, transfobie, antisemitisme, ableisme enz.