Forum voor Anarchisme
ArtikelenDe AnarchokrantDossiersEventsWiki // Hulp bronnenContact // InzendingForum
|
anarchokrant17 juli 2023

Oorlog tegen oorlog – Verslag van de anti-oorlogsbijeenkomst in Milaan

Author: GLOBALINFO | GEPLAATST DOOR: De Anarchokrant | Bron: globalinfo.nl
warresisters

Naast de eindeloze oorlogen in het Midden-Oosten en Afrika, bevindt de gehaktmolen in Oekraïne na de Russische invasie zich al ver in het tweede jaar. De bevolking aan beide kanten van de frontlinie lijdt onder de gevolgen van een toenemende militarisering, autoritarisme en repressie. Tijdens deze fase van de oorlog hebben de burgerbewoners van de “gecontroleerde zone” van de Oekraïense staat na 2014 zwaar geleden onder de raketten en drone-aanvallen. Dienstplichtige soldaten aan beide kanten zijn kanonnenvoer geworden. Naarmate de frontlinie en de militaire doelen verschuiven, veranderen ook de verschrikkingen. Door de schade aan de Kakhovka dam “raakten meer dan 20.000 mensen ontheemd in tientallen nederzettingen, waaronder in door Rusland gecontroleerde gebieden op de linker benedenoever van de rivier”. De beslissing van de VS om clusterbommen te leveren zal nieuwe en aanhoudende verschrikkingen toevoegen, vooral voor de burgers in de buurt van de frontlinie.

In de afgelopen maanden is de vastberadenheid van beide partijen om het bloedbadverder uit te breiden onverminderd doorgegaan, ondanks eventuele meningsverschillen tussen de politiek-militaire poppenspelers. In Rusland weerspiegelen de spanningen tussen Poetin en Prigozjin de factieverschillen binnen het gemilitariseerde gangsterkapitalistische apparaat. Tegelijkertijd herinnert Loekasjenko, hun partner in de misdaad in Wit-Rusland, de verzamelde journalisten eraan dat, of hij nu wel of niet weet waar Prigozjin en zijn knokploegen van Wagner-huurlingen zijn, zijn staat wel degelijk tactische kernwapens heeft voor het geval dat.

Tijdens de NAVO-bijeenkomst in Vilnius zette Litouwen ondertussen een nieuwe stap in de richting van escalatie. Voor degenen die twijfelen, onderstreepte Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, dat “bondgenoten beslissingen zullen nemen om afschrikking en defensie te versterken en een ambitieuzere belofte voor defensie-investeringen zullen overeenkomen. De secretaris-generaal verwelkomde ook dat de bondgenoten zullen worden vergezeld door de leiders van Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en de Republiek Korea, waarmee wordt onderstreept dat veiligheid niet regionaal, maar mondiaal is”.

Als klap op de vuurpijl is er ook nog de deal waarbij de regering van Erdogan heeft ingestemd met de toetreding van Zweden tot de NAVO. De doorslaggevende factor in deze bloedige overeenkomst lijkt de steun van Biden te zijn voor een enorme nieuwe wapenleverantie aan Turkije – een overeenkomst die meer ellende zal betekenen voor Erdogans vijanden, niet in de laatste plaats de inwoners van het gebied dat wordt gecontroleerd door het Noordoost-Syrische bestuur.

Uit de gebieden die door Oekraïne en Rusland worden gecontroleerd, hebben dienstplichtige mannen geprobeerd te voorkomen dat ze in het bloedbad werden meegesleurd door de gebieden te verlaten. De uitstroom uit Rusland alleen al werd in oktober 2022 door een hoogleraar internationaal recht geschat op “honderdduizenden”. De emigratie is doorgegaan ondanks verwoede pogingen van beide oorlogvoerende staten om te voorkomen dat mensen vertrekken. We juichen iedereen toe die hulp en steun biedt aan de slachtoffers en de mensen die zich verzetten tegen de oorlog, zowel in de betreffende gebieden als elders. Hun inspanningen staan in contrast met de aanhangers van de verschillende staten en allianties die argumenten spuien voor meer en ‘betere’ militaire uitrusting en organisatie totdat de oorlogsdoelen van de door hen gekozen kant zijn bereikt.

Het is duidelijk dat, zelfs na 15 maanden van chaos, het ‘oorlog tot de overwinning’-kamp nog steeds de overhand heeft in het publieke discours. Zo’n toestand is geen verrassing. De oorlogsmeesters van de heersende klasse voeden eindeloos hun militair-industriële sectoren en ‘industriële investeringspartnerschappen’ om hun uitbuitingsmacht te behouden en uit te breiden. Zolang er arbeiders beschikbaar zijn, maken de bazen zich geen zorgen over hun ‘nationale identiteit’. Zoals Zelenskyy zei op de Ukraine Recovery Conference in Londen op 21 juni, “we hebben het over … miljarden aan bedrijfswinsten … En niet alleen voor Oekraïne, maar voor al onze landen – het mijne en het uwe.”

Tegen deze drang naar militarisering en ellende juichen wij de bijeenkomst toe die onlangs in Milaan plaatsvond.

*** Proletarisch Internationalistische anti-oorlogsbijeenkomst – Milaan

De bijeenkomst van 11 juni volgde op die van 16 oktober 2022 in Rome. De vier organisatoren van de bijeenkomst in juni waren Tendenza Internazionalista Rivoluzionaria (Revolutionaire Internationalistische Tendens), Fronte Comunista (Communistisch Front), Fronte della Gioventù Comunista (Communistisch Jeugdfront) en Collettivo Politico Iskra.

Angry Workers kreeg een uitnodiging op basis van het feit dat de organisatoren een gedeelde toewijding erkenden om te werken aan een proletarisch internationalistisch verzet tegen oorlog, zonder strategieën tussen klassen of steun voor de militaire inspanningen van een staat of alliantie.

Hun uitnodiging bevatte onder meer:

“…de imperialistische oorlog in Oekraïne woedt voort, doodt duizenden Russische en Oekraïense proletariërs en veroorzaakt vreselijke verwoesting en lijden onder miljoenen mensen, met een groot risico op uitbreiding van oorlogen (Soedan is een voorbeeld van een burgeroorlog met tegenover elkaar staande militair-kapitalistische facties met verschillende imperialistische sponsors), maar we zien nog nergens een noemenswaardige anti-oorlogsbeweging. Rond de oorlog in Oekraïne worden imperialistische verbonden van de toekomst gevormd, en binnen landen scheidt de houding ten opzichte van de oorlog de antikapitalistische, anti-imperialistische groepen die steunen op de arbeidersklasse, van de aanhangers van een van beide imperialistische kampen, zelfs als ze zichzelf ‘anti-imperialistisch’ noemen.

Het is belangrijk om te werken aan het versterken van echte proletarisch-internationalistische bewegingen in elk land, en om internationaal te verbinden…

Nu organiseren we een nieuwe nationale bijeenkomst in Milaan op 11 juni, in de vorm van een assemblee, open voor alle groepen en individuen die ons algemene standpunt delen, om momenten van anti-oorlog, anti-bewapeningsmobilisatie te organiseren, tegen alle imperialistische machten maar in gedachten houdend dat “de grootste vijand bij jou thuis is” – voor ons; het Italiaanse imperialisme. Andere “anti-oorlog” of “pacifistische” initiatieven zijn in feite pro-oorlog, ter ondersteuning van het Westelijk blok of het Oostblok, zonder verwijzing naar de arbeidersklasse als actor en de noodzaak om arbeiders over de grenzen heen te verenigen en te verbroederen over het oorlogsfront heen.

Tijdens discussies over de Assemblee werd verduidelijkt dat het evenement “niet voornamelijk zou gaan over het bespreken van standpunten, maar over het organiseren en ondernemen van acties”.

In antwoord op de uitnodiging stuurden we een afgevaardigde die onze verklaring aan de Assemblee presenteerde – de versies in het Engels en Italiaans zijn hier te vinden.

Meer dan 250 mensen woonden de bijeenkomst bij. De grote meerderheid bestond uit activisten van de vier organisaties en/of van (de vakbond, vert.) SI Cobas. Het eerdere werk van de organisatoren had duidelijk gemaakt dat de aanpak gebaseerd moest zijn op een klassenbeweging om terug te slaan tegen de oorlog in Oekraïne en het daarmee gepaard gaande streven naar militarisering. De politieke essentie omvatte een afwijzing van diegenen die steun voor een van de strijdende staten/allianties bepleiten, inclusief een afscheiding van de ‘campisten’ wier politieke benadering ertoe leidt dat ze de militaire en andere activiteiten van Rusland en andere kapitalistische staten verdedigen.

De publiciteit rond het evenement bevatte herkenbare internationalistische slogans zoals ‘De grootste vijand is thuis’ en ‘Geen oorlog behalve klassenoorlog’. De verscheidenheid aan sprekers weerspiegelde een toewijding aan het initiëren en ondersteunen van activiteiten om de aanpak in de komende maanden te blijven verankeren in de levende beweging van de klasse. Tegelijkertijd erkenden de activisten tijdens de discussies duidelijk de moeilijkheden om in dit stadium steun te verwerven.

Kameraden die de belangrijkste documenten willen raadplegen kunnen dat hier doen, waar een reeks berichten te vinden is vanaf Milano, 11 giugno. Je kunt ook ander materiaal vinden van de kameraden van het verwante project Pagine Marxiste.

Verschillende sprekers spraken over lokale en sectorale strijd, waaronder –

* De reeks stakingen waarbij SI Cobas betrokken was, inclusief de deelname van precaire en voorheen gemarginaliseerde arbeiders. Organisatoren van SI Cobas berekenden dat ze betrokken waren bij de organisatie van ongeveer 80% van de stakingen in Italië in de voorgaande periode.

* Herhaalde stakingen rond ontslagen en de daarmee gepaard gaande botsingen met de politie in Napels.

* Actief campagne voeren tegen een geplande grootschalige militaire basis van Italië/NAVO in Toscane

* Een initiatief tegen een militaire basis en kernwapens in de buurt van Brescia

* Een langdurige en voortdurende milieustrijd tegen een Frans-Italiaanse spoorwegtunnel

* Venezia TIR’s betrokkenheid bij antiracistische activiteiten

De vergadering stemde ermee in om deze en andere lokale activiteiten tegen de Italiaanse/NAVO-oorlogsinspanningen te steunen. Ze kwamen ook overeen om te werken aan een ‘algemene staking’ en demonstratie met alle basisvakbonden op 20 en 21 oktober.

We kijken ernaar uit om meer te horen naarmate de activiteiten van de kameraden vorderen.

*** Anti-oorlogsacties – andere sprankjes hoop

Terwijl het bloedvergieten zich voortsleept, putten we moed uit het feit dat we niet de enigen zijn die een internationalistische anti-oorlogsaanpak handhaven. In dit stadium kunnen we met enige zekerheid zeggen dat er nog een lange strijd voor ons ligt, maar er zijn zeker ontwikkelingen, naast die in Milaan, die bemoedigend zijn.

We nodigen onze lezers en vrienden uit om een kijkje te nemen naar de activiteiten van enkele andere kameraden die ook ’tegen de stroom in’ staan. In al deze gevallen pretenderen we niet dat onze benaderingen of inzichten identiek zijn, maar de verschillen zijn ondergeschikt aan de noodzaak om positieve synergieën te ontwikkelen. In die geest zullen we niet stilstaan bij verschillen in perspectief, nuance of formulering, maar kijken naar wat we gemeenschappelijk hebben.

FAWR

Vanaf de eerste dagen van deze oorlog heeft Feminist Anti War Resistance via hun Facebook-pagina samengewerkt met activisten in Rusland en bekendheid gegeven aan hun strijd tegen de oorlog.

In reactie op Prigozhin’s “Mars naar Moskou” postte FAWR: “We willen openlijk spreken: de dag dat Poetin en zijn regering troepen naar Oekraïne stuurden, brachten ze Rusland in gevaar van een economische ramp, burgeroorlog en de opkomst van een militaire junta. Nu worden deze dreigingen snel werkelijkheid – dat is het resultaat van de invasie van vreemde landen en de talrijke misdaden van het Poetin-regime. De opstand van de Wagner Group is een escalatie van geweld, een directe bedreiging voor miljoenen burgers in de Russische Federatie, vooral vrouwen en kinderen. We herinneren jullie eraan dat de “strijders” van Wagner Group nu voor het grootste deel bestaan uit huurlingen, voormalige gevangenen, van wie velen in de gevangenis zaten voor het doden van vrouwen, voor huiselijk geweld tegen hen. Als politieke beweging die geeft om de toekomst van ons land, kunnen we geen enkele partij steunen in het huidige interne politieke conflict. Wij staan voor de terugtrekking van de Russische troepen uit Oekraïne, de arrestatie van oorlogsmisdadigers (waaronder Poetin en Prigozjin) en de democratische ontwikkeling van Rusland. Niet voor het aan de macht komen van nog een dictator en oorlogsmisdadiger.”

RFU

In maart plaatsten we dit interview met RFU, een communistische organisatie in Oekraïne. Zonder de punten te herhalen die we maakten over verschillen in politieke benadering, merken we op dat de kameraden actief blijven. In een commentaar op de ‘Prigozhin-rebellie’versterkten ze het punt betreffende de gemeenschappelijke klassenbelangen van arbeiders in Oekraïne en Rusland -.

Beide partijen [pro-Prigozhin en pro-Poetin] speculeren over wie een verrader van het vaderland is en wie zijn verdediger, en zwijgen over het feit dat ze allemaal, zonder uitzondering, verraders van hun land en bevolking zijn, bewust of onbewust. Elk van hen is een parasiet die het proletariaat naar de slachtbank heeft gestuurd tegen de “vijanden van het vaderland”; omwille van zijn eigen persoonlijke belangen. Nu zijn ze met elkaar in botsing gekomen en hebben ze de bevolking die ze geacht worden te dienen in het kruisvuur gegooid in naam van privébezit.

De Russische Federatie is, net als elke kapitalistische staat, helemaal niet één land. In een kapitalistische maatschappij zijn er altijd twee vaderlanden: het proletarische en het burgerlijke. De kapitalisten gebruiken het proletariaat altijd voor hun eigen doeleinden: ze sturen ons niet alleen ten strijde tegen de proletariërs van andere landen, maar ook tegen hun eigen landgenoten.

De oorlogsstokers proberen wiggen te drijven tussen arbeiders die in verschillende gebieden wonen, en slagen daar vaak in. De giftige aanpak kan nog jaren en zelfs decennia na het einde van een militair conflict voortduren. Daarom juichen we de conclusie van de RFU toe: “Als we ons tot onze kameraden aan de andere kant van de grens richten, kunnen we gerust zeggen dat de stelling ‘Oekraïne vandaag is Rusland morgen’ nu relevanter voor jullie is dan ooit, en onze mensen nog dichter bij elkaar brengt in onze gezamenlijke strijd.”

Assembly.org.ua

De Assembly houdt een blog bij met berichten van internationalistische klassenstrijd anarchisten die actief zijn in Rusland en Oekraïne.

Onlangs postten ze “Russische en Oekraïense soldaten weigeren elkaar te doden, maar in verschillende sectoren van het front”. (“Russian and Ukrainian soldiers refuse to kill each other, but on different sectors of the front”)

Andere berichten zijn ‘Wildcat strike at a Russian army-supplying plant and the first mass armed desertion in Donbass’, ‘Rally of Soldiers’ Women. The First Mass Social Protest in Ukraine 2023’, evenals die hierboven.

In het VK

Terug in Groot-Brittannië zien we nog steeds strijd rond lonen en verslechterende omstandigheden op de werkvloer. Tienduizenden arbeiders zijn bereid om te staken in een golf die al tientallen jaren niet meer is vertoond. Een belangrijke reden voor die actiegolf is de prijsspiraal van basisproducten – voedsel, energie en huisvesting. Hoewel de economen en politici er eindeloos over blijven doorzeuren, is het duidelijk dat de voedsel- en energieprijzen nog sterker zijn gestegen na de ontwrichting door de oorlog in Oekraïne.

Binnen het linkse milieu zijn er niet veel stemmen die de militaire uitgaven van de regering aan de kaak stellen tijdens deze ‘kosten van levensonderhoud crisis’. “Het Verenigd Koninkrijk gaf 2,3 miljard pond militaire steun aan Oekraïne in 2022 en heeft al hetzelfde niveau van militaire steun toegezegd in 2023, in totaal 4,6 miljard pond over beide jaren.”

Een van de weinige barsten in de consensus over een ‘rechtvaardige oorlog’ ontstond tijdens het congres van de University and College Union (UCU) in mei, toen een motie tegen de oorlog werd aangenomen. Zo’n gebeurtenis is een teken van hoop, hoewel we erkennen dat moties die op congressen van vakbonden worden aangenomen, zonder verbinding met actie door de basis, soms weinig meer kunnen zijn dan een oefening in ‘resolutie-socialisme’. Kameraden kunnen het oneens zijn met sommige van de precieze formuleringen of de inkaderingen, maar de fundamentele benadering onderscheidde de resolutie duidelijk van de heersende standpunten die een ‘rechtvaardige oorlog’ ondersteunen. Dat verschil was duidelijk voor zowel voor- als tegenstanders. Een van de tegenstanders van de resolutie was algemeen secretaris Jo Grady van de UCU. Ze nam tijd vrij van haar dagelijkse werk om de strijd te leveren binnen de veilige legale kanalen. Op 31 mei twitterde ze: “Ik was diep teleurgesteld dat de motie was aangenomen. Als algemeen secretaris heb ik niet het recht om te stemmen in de democratische structuren en processen van UCU, maar als dit het geval was geweest, zou ik tegen de motie hebben gestemd en me hebben aangesloten bij de velen die dat wel hebben gedaan.”

Reacties (0)

Voeg nieuwe reactie toe

Wij tolereren geen: racisme, seksisme, transfobie, antisemitisme, ableisme enz.