Forum voor Anarchisme
ArtikelenDe AnarchokrantDossiersEventsWiki // Hulp bronnenContact // InzendingForum
|
news7 juli 2024

[Europa] Tegen de opkomst van extreem rechts - klassenstrijd en sociale revolutie!

GEPLAATST DOOR: FvA

Artikel uit het Frans vertaald en over genomen van unioncommunistelibertaire.org

De Europese verkiezingen zijn voorbij. In heel Europa hebben de conservatieven en extreem-rechts de scores behaald die de opiniepeilers hadden voorspeld. Extreem rechts staat nu sterk, vooral dankzij de scores in Frankrijk en Duitsland, waardoor het ofwel een alliantie kan vormen met de conservatieve EVP-fractie (waarvan het zeer rechtse beleid al sterk is beïnvloed), ofwel als blokkerende kracht kan optreden tegen sociaal en progressief beleid. Het is niet moeilijk te voorspellen dat het toekomstige Europese beleid nog harder zal zijn voor de arbeidersklasse en migranten.

Een waarschuwing voor ons sociale kamp

Deze stem voor de vijanden van de arbeid en de vrienden van het grootkapitaal - hoewel een minderheid gezien het onthoudingspercentage - is een waarschuwing voor ons sociale kamp. Het is het directe gevolg van het budgettaire bezuinigingsbeleid - de vernietiging van openbare diensten, de ondermijning van sociale rechten en in het bijzonder sociale bescherming, terwijl de bourgeoisie oneindig rijker wordt - en van het liberaliseringsbeleid dat door de Europese Unie wordt gepromoot.

Ook al staan extreem-rechtse krachten nog niet op het punt om overal in Europa de macht over te nemen, de verkiezingsuitslagen laten meer dan duidelijk zien dat de liberale democratie, in tegenstelling tot wat zij en haar aanhangers graag voorstellen, geen bescherming biedt tegen extreem-rechts. Door haar beleid van verarming van de arbeidersklasse en haar nationalistische, racistische, seksistische, homofobe en transfobische beleid, creëert ze een vruchtbare bodem voor de opkomst van extreem rechts. Door haar verkiezingen hijst ze extreem-rechts aan de macht en geeft ze het de middelen om haar plannen uit te voeren.

Alleen een sterke, autonome, offensieve en volledig antiracistische sociale beweging zal extreem-rechts op de lange termijn kunnen terugdringen.

Er is geen alternatief voor de erkenning dat we een toekomst van crisis tegemoet gaan die de ernstigste gevolgen kan hebben. We moeten ons daarop voorbereiden en we moeten dat nu doen. Maar als de extreemrechtse stem wordt gevoed door wanhoop in een context waarin onze sociale verworvenheden voortdurend worden aangevallen en uitgehold, als het de uitdrukking is van structureel racisme dat, in een context van crisis, op een ongegeneerde manier tot uiting komt, dan is het niet onvermijdelijk. Ons sociale kamp moet samenkomen om een tegenoffensief te leiden. Het is door collectief te strijden om onze rechten terug te winnen, op een klassenbasis, dat we een blijvende deuk kunnen slaan in extreem-rechts. Alleen een sterke, autonome, offensieve en volledig antiracistische sociale beweging zal extreem-rechts op lange termijn kunnen terugdringen.

Tegenover systematische haat en verdeeldheid hebben we de klassensolidariteit nodig van alle arbeiders, inclusief racistische mensen, jongeren uit arbeiderswijken, LGBTI-mensen en vrouwen, die de eerste slachtoffers zullen zijn van extreemrechts als dat aan de macht komt. Overal waar we op verzet van extreemrechts stuiten, moeten we altijd laten zien voor welk alternatief we vechten. Ons perspectief is niet liberale democratie, ons perspectief is de verenigde strijd voor de belangen van onze klasse, de opbouw van een tegenmacht en sociale revolutie.

Om dit alternatief op te bouwen - in vakbonden, buurtorganisaties, school- en universiteitsgroepen, feministische, antiracistische en milieuactivistische collectieven - moeten we onze collega's, onze burenen onze klasgenoten voor ons winnen.

Laten we de opkomst van extreem rechts een halt toeroepen en vechten voor sociale revolutie!

  • Union communiste libertaire (UCL) - Frankrijk, België, Zwitserland
  • Die Plattform - Duitsland
  • Embat, Organització Llibertària de Catalunya - Catalonië, Spanje
  • Organisation Socialiste Libertaire (OSL) - Zwitserland
  • Anarchistische communistische groep (ACG) - Groot-Brittannië
  • Alternativa Libertaria (AL) - Italië

Reacties (0)

Voeg nieuwe reactie toe

Wij tolereren geen: racisme, seksisme, transfobie, antisemitisme, ableisme enz.