Forum voor Anarchisme
ArtikelenDe AnarchokrantDossiersEventsWiki // Hulp bronnenContact // InzendingForum
|
anarchokrant10 juni 2024

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ is een vertaling van nepwetenschappelijke rapport ‘Integraal Appel’

Author: Buro Jansen | GEPLAATST DOOR: De Anarchokrant | Bron: burojansen.nl

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ is een vertaling van nepwetenschappelijke rapport ‘Integraal Appel’

June 10, 2024

Professor Spapens heeft het bewustwording document (emo-document) ‘Integraal Appel, een confronterend straatbeeld van criminele ondermijning van de samenleving’ vertaalt in een ‘wetenschappelijk’ artikel ‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ waarvan de enige informatiebron een gewelddadige verdachte is van een rechtszaak tegen een wietfamilie. Het wetenschappelijke artikel is opgenomen in de publicatie ‘The many faces of crime for profit and ways of tackling it’. Daarnaast is het gebruikt door onder andere het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en in publicaties van Teesside University, Northumbria University, University of Bristol en Durham University. Integraal Appel is ook wijdverspreid niet alleen in de media, maat ook in de wetenschappelijke wereld, semiwetenschappelijke rapporten en overheidspublicaties.

Hier een vergelijking tussen ‘Integraal Appel, een confronterend straatbeeld van criminele ondermijning van de samenleving’ en ‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’. De vergelijking is onderverdeeld in onderdelen zoals algemeen en verklaringen van de verdachte Alain S. Deze onderdelen vormen de bronnen bij het onderzoek ‘Het wetenschappelijk omkatten van ‘Integraal Appel’’. De duidelijk corresponderende delen zijn vet gemarkeerd.

Vergelijking van ‘Integraal Appel’ (2013) en ‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017)

Algemeen

 1. Gemiddeld aantal planten in plantages in Noord-Brabant

‘Integraal Appel’ (2013):

Volgens cijfers van de Dienst IPOL van het KLPD, worden er jaarlijks tussen de 5.000 en 6.000 kwekerijen door de politie ontmanteld. (..) In 2012 rolden de drie Brabantse politieregio’s bij elkaar een kleine 1.100 kwekerijen op. Dat is 20% van wat er totaal in Nederland aan plantages werd gevonden en ontmanteld. Samen waren de Brabantse kwekerijen goed voor ruim 280.000 in beslag genomen planten. Met een pakkans tussen de 16% en 20%, zou dat betekenen dat Brabant tussen de 5.500 en 6.800 kwekerijen telt, met samen 1,4 – 1,75 miljoen planten (permanent in verschillende groeistadia). Uitgaande van een gemiddelde omvang van 260 planten per kwekerij.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

The Dutch police discover about 5.000 – 6.000 nurseries per year, of which 20% are found in North Brabant. In 2012 the province accounted for 280.000 plants seized, which sets the average size of a cannabis nursery at about 260 plants.

 1. Criminele samenwerkingsverbanden en omvang plantages

‘Integraal Appel’ (2013):

Uitgaande van de voornoemde omvang van 600 – 1.100 planten per kwekerij zouden daarvoor 650 – 1150 wietplantages nodig zijn. Ingeval van een gemiddelde omvang van 260 planten, vergt dit 2.700 kwekerijen, …. Volgens de bedreigde getuige had zijn groep ongeveer 12 kwekerijen in bedrijf. … De bedreigde getuige kende persoonlijk een zevental criminele samenwerkingsverbanden in de stad, die vergelijkbaar waren met die van hemzelf. Naar zijn inschatting waren er in totaal zo’n 60 groepen actief in de regio Tilburg. Wanneer we aannemen dat die elk ook 10 à 15 kwekerijen in bedrijf hebben, zou dit betekenen dat zulke criminele samenwerkingsverbanden 600 à 900 plantages exploiteren.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

At an average size of 260 plants, this would require 2.900 nurseries. Criminal groups, however, usually operate larger plantations. The informer’s group permanently ran some 12 nurseries with an average size of 850 plants. He personally knew seven criminal groups in the city comparable to his own organisation. He estimated that about 60 such groups in total were supplying wholesale buyers in the Tilburg area. These groups would thus operate some 720 nurseries with 612.000 plants.

 1. Tonnen hennep en aantal planten in Tilburg

‘Integraal Appel’ (2013):

De bedreigde getuige maakte ook een schatting van de totale hoeveelheid wiet die in Tilburg en omgeving aan opkopers wordt aangeboden. Het zou volgens hem gaan om 4.000 kilo natte wiet per werkdag, met andere woorden: 20.000 kilo per week. De jaaropbrengst aan droge wiet zou daarmee neerkomen op 230 à 280 ton. Voor een dergelijke hoeveelheid zijn permanent ongeveer 700.000 planten nodig in verschillende groeistadia.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

According to the informer, wholesale buyers in the Tilburg area bought up about 20.000 kilograms of ‘wet’ cannabis per week. When we transpose this figure to dried cannabis at a conversion rate of 24%, annual production would measure about 250 tons, which requires at least 750.000 plants in different growing stages.

 1. Omzet hennepteelt in Tilburg

‘Integraal Appel’ (2013):

Wanneer we de schattingen van de bedreigde getuige als uitgangspunt nemen, zou de 4.000 kilo natte wiet (880 à 1.080 kilo droog) die in Tilburg en omgeving wordt ingekocht, gelijk staan aan een weekomzet van €14 à €17 miljoen. Dit zou betekenen dat er op jaarbasis €728 à €884 miljoen wordt binnengehaald, alleen al in deze regio. (Noot redactie Integraal Appel geeft de volgende berekening: 4.000 kilo natte wiet per werkdag staat gelijk aan 20.000 kilo natte wiet per week, grofweg tussen de 4.400 en 5.400 kilo droge wiet per week met een “groothandelsprijs van €3.280 per kilo.”)

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

If we accept the estimate of the informer of 4.800 kilos of dried cannabis bought up on the regional market, weekly turnover would be €16 million based on the average kilo price of €3.280 set by the confiscation bureau of the Ministry of Justice. Annual turnover would thus add up to €818 million.

 1. Oude politieonderzoeken als ondersteunend materiaal

‘Integraal Appel’ (2013):

In 2004 deed de politieregio Brabant-Zuidoost al eens onderzoek naar een groep smokkelaars die opereerde vanaf een woonwagenkamp in Geldrop. Hier werd de wekelijkse omzet van ingekochte en verkochte wiet geschat op 200 kilo, ofwel zo’n 10 ton per jaar. Het recente onderzoek Maskerbij had betrekking op een groep smokkelaars. Die verhandelden in de onderzochte periode 600 kilo wiet per week. Dit zou bij een continue stroom neerkomen op 31,2 ton op jaarbasis.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

In 2004, the Dutch police investigated a group based at a trailer camp in the Eindhoven region that steadily sold 200 kilos of cannabis to foreign dealers every week, adding up to an annual supply of 10 tons (Spapens et al., 2007). In 2012 another group operating in the same area managed to traffic 600 kilos per week mainly to the UK and Italy. This adds up to 31,2 tons per year.

Vergelijking van ‘Integraal Appel’ (2013) en ‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017)

Verklaring van verdachte Alain S. (the Informer) is wetenschap

 1. De schattingen van wiet productie

‘Integraal Appel’ (2013):

Onderzoeken in de eerste helft van het afgelopen decennium kwamen uit op schattingen van 36 tot 250 ton wiet die in Nederland zou worden gekweekt. T. van der Heijden, die op dat moment als onderzoeker werkte bij het Korps Landelijke Politiediensten kwam in 2006 uit op een ondergrens van de jaarlijkse productie van 323 ton en een bovengrens van 766 ton.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

Estimates produced in the 1990s and early 2000s ranged from 38 tons per year to 250 tons (Korf, 2003; Bovenkerk and Hogewind, 2003). The first figure is definitely far too low because it would imply that the police seize most of the locally produced cannabis (Spapens, 2011). In 2006, an internal police study set the estimate at a minimum of 323 tons and a maximum of 766 tons (Van der Heijden, 2006).

 1. Verdachte Alain S. en de wetenschap

‘Integraal Appel’ (2013):

Een dergelijke unieke situatie deed zich in 2012 voor, toen een man die zelf nauw betrokken was bij de wietcriminaliteit in Midden-Brabant het politiebureau binnenstapte en zich bereid toonde verklaringen af te leggen. In veel opzichten ondersteunen deze verklaringen inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, kennis van praktijkdeskundigen en gegevens die zijn verzameld in eerder uitgevoerde opsporingsonderzoeken. De straat- en onderzoekskennis is gebruikt om in de navolgende tekst tot een verdiepend inzicht in aard, werking en omvang van de hennepindustrie in Tilburg en omgeving te komen.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

A key source of information is an informer who, in April 2012, walked into a police station and gave extensive information on his own criminal organisation and on the cannabis network in the Tilburg area. His job had been to manage 10 – 15 cannabis nurseries, and this position allowed him to provide a unique insight in the cannabis network. Based on this information the authorities drew up a document titled ‘Integrated call for action’ to which I contributed as a scientific advisor (RIEC Zuidwest et al., 2013; Noordanus, 2016). … Generally, most of his other insights proved to be accurate or at least plausible when checked against information from other sources such as previous investigations and research.

 1. Platform Energiediefstal als wetenschappelijke bron

‘Integraal Appel’ (2013):

Dit Platform publiceert sinds een aantal jaren cijfers over de diefstal van elektriciteit, die vrijwel geheel wordt toegeschreven aan het gebruik in wietkwekerijen. Over 2012 schatte het Platform Energiediefstal de hoeveelheid gestolen stroom voor heel Nederland in op 1 miljard kWh. Daarmee was een bedrag van 180 miljoen euro gemoeid. Het jaarverbruik van een gemiddelde kwekerij werd geschat op 35.000 kWh. Dit betekende dat er gedurende het jaar 2012 ongeveer 30.000 kwekerijen in Nederland in bedrijf waren.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

After 2006, for a number of years only the power companies cooperating in the Platform against Energy Theft (Platform Energiediefstal) kept drawing up internal estimates of stolen electricity, which in 2012 amounted to 1 billion kilowatt hours of which most was attributed to cannabis nurseries. Based on its experience with discovered plantations the Platform estimated that the average annual electricity consumption of a cannabis nursery is 35.000 kilowatt hours. Because almost all professional growers steal electricity to cut costs and avoid detection because the power companies monitor disproportional consumption, it would imply that about 30.000 plantations of different sizes existed in the Netherlands at that time.

 1. Verdachte Alain S. the “informer”, leest BOOM de les

‘Integraal Appel’ (2013):

Het bureau BOOM geeft desgevraagd aan dat de opbrengsten die de bedreigde getuige noemt aannemelijk kunnen zijn.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

According to the Ministry of Justice, the informer’s estimates are generally realistic. The bureau recognises that it underestimates the yield of a single plant and that informer’s figures may be more accurate.

Vergelijking van ‘Integraal Appel’ (2013) en ‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017)

Verdachte Alain S. (the informer) is wetenschapper en weet alles

 1. Vermommen van kwekerij als woning

‘Integraal Appel’ (2013):

Ruimtes die vanaf de straat zichtbaar zijn, werden ingericht met goedkope meubels en voor de ramen wordt luxaflex of andere goedkope raambedekking opgehangen. ‘Gordijnen zijn stervensduur en voor een paar tientjes heb je bij de Hornbach al luxaflex. Als er zilvergrijze luxaflex hangt die altijd gesloten is, duidt dat ook op een wietkwekerij’, aldus de bedreigde getuige. Ook de tuin wordt bijgehouden, zodat daarover uit de buurt geen vragen komen.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

Thus, professional growers must disguise the operation of a nursery in a private dwelling, for instance, by disguising measures: decorating the rooms visible from outside and maintaining the garden, all to avoid the impression that nobody lives there.

 1. Vermommen van kwekerij als bedrijf 

‘Integraal Appel’ (2013):

Wanneer er in een bedrijfspand werd gekweekt, deden de telers hun best om de indruk te wekken dat er legitieme bedrijfsactiviteiten plaatsvonden. Ze schaften bijvoorbeeld machines aan die strategisch werden geplaatst op plekken waar een pand in te kijken viel. Ook simuleerden ze bedrijvigheid door degene die de kwekerij verzorgde werkzaamheden rond het pand te laten verrichten en af en toe met een heftruckje buiten rond te laten rijden. Dit gebeurde niet alleen preventief, maar ook wanneer de telers te horen kregen dat omwonenden of medewerkers van andere bedrijven in de buurt het wel heel stil vonden rondom een bedrijfspand.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

Similar measures are needed when the nursery is installed in commercial property. For example, the informer told that when his group used a storage facility to grow cannabis they also had to employ a few people to pretend to pretend to ‘work’ there by driving around with a forklift truck; loading and unloading boxes, and having an occasional friendly chat with workers from neighbouring companies.

 1. Gebruikte automodellen

‘Integraal Appel’ (2013):

Over het algemeen bleken de Tilburgse wietcriminelen te rijden in auto’s van gangbare merken zoals Citroën, Fiat, Volkswagen en Toyota. Ook het merk Mercedes is in het Zuid-Nederlandse misdaadmilieu nog altijd zeer populair.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

To begin with, some of them buy cars such as Citroën, Fiat and Toyota which do not attract as much attention as for example certain types of Mercedes, BMW and Volkswagen because the police know that those are popular in the criminal underworld.

 1. Eigendomssituatie auto

‘Integraal Appel’ (2013):

Het is ook gebruikelijk om voertuigen op naam van een onverdacht persoon te zetten die de aankoop ook op grond van hun salaris, of omdat ze een bedrijf hebben, kunnen verantwoorden.In een geval waar de bedreigde getuige bij betrokken was, werd tegen de verkoper openlijk gezegd dat de koper alleen maar op papier de eigenaar zou worden. Dit garagebedrijf ging er ook mee akkoord dat de auto (gedeeltelijk) contant werd betaald. Dit gebeurde in kleinere porties om onder de grens van de meldingsplicht voor contante betalingen te blijven. De autoverkoper en de wietcrimineel kenden elkaar van de sportschool.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

A simple method is to have another person with a large enough official income buy the car for you to become the official owner, and he is then paid back in cash. In the past the informer owned a small construction company and posed as owner of a car for another member of his criminal group who officially lived on a social benefit. The car dealer was well aware of the scheme and agreed that the car was partly paid in cash in terms that did not exceed the threshold that required to report these as unusual transactions. The boss and the car dealer knew each other from a fitness centre where both of them trained.

 1. Leasen van collega-criminelen

‘Integraal Appel’ (2013):

Leasen is een andere mogelijkheid. Zo is het volgens rechercheurs een trend onder Brabantse criminelen om rond te rijden in auto’s die in Duitsland of België zijn geleased, niet in de laatste plaats van louche maatschappijtjes die zeer waarschijnlijk eigendom zijn van collega-misdadigers of van de betrokkene zelf. Het voordeel daarvan is ook dat het malafide leasebedrijf een seintje kan geven wanneer de politie vragen komt stellen, bijvoorbeeld over wie degene is die een bepaald voertuig in gebruik heeft.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

However, the most popular option is not to own the car at all, but to lease it or rent it instead. For a criminal, this is beneficial in several ways. To begin with it requires less money to lease or rent an expensive car instead of buying it, and can be justified more easily when the police or the tax authorities start to ask questions. Second, the lease or rental company remains owner of the car and the authorities cannot seize it. Third, it allows to change cars regularly. Fourth, if the police need information about the car or on the person who is driving it, they need to contact the lease or rental company. Usually, criminals lease or rent their cars with shady businesses run by persons closely associated with the criminal underworld. These will immediately give notification when the police are interested in a specific car and its lessee.

 1. Smokkel wetenschap

‘Integraal Appel’ (2013):

Spapens (2008) betoogt dat de pakkans voor de smokkelaars laag is. De kans om binnen de Schengenzone tijdens een controle te worden onderschept met drugs in de kofferbak is objectief gezien zo goed als nihil.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

The fact that the police in the Netherlands and other destination countries on the European continent intercepted so little Dutch cannabis could easily be explained by the ‘open borders’. For a courier who transports drugs in his car the chance of being stopped if he joins the regular stream of cross-border commuters during rush hours is indeed virtually nil (Spapens, 2008).

 1. Opbrengsten ‘gigantisch’

‘Integraal Appel’ (2013):

Wanneer deze schattingen ook maar enigszins de werkelijkheid benaderen, zijn de financiële opbrengsten van de wietteelt gigantisch.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

Even with these nuances the revenues of illegal cannabis cultivation are gigantic.

 1. 2500 personen

‘Integraal Appel’ (2013):

De bedreigde getuige schatte dat in Tilburg en omgeving dagelijks zo’n 2.500 personen werkzaam zijn in de wietteelt.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

According to the informer the cannabis industry in the Tilburg area employed about 2.500 people in different roles.

 Vergelijking van ‘Integraal Appel’ (2013) en ‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017)

Wetenschapper verdraait woorden van verdachte Alain S. (the informer)

 1. Regio Tilburg is niet vast gedefinieerd

‘Integraal Appel’ (2013):

Bovendien heeft de bedreigde getuige niet beweerd dat al deze kwekerijen ook in deze regio staan. De plantages van criminele samenwerkingsverbanden bevinden zich ook in andere provincies en in België, zo laten ook dossiers van afgesloten opsporingsonderzoeken zien.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

It is important to notice that the informer did not exactly define the boundaries of the Tilburg area, but he certainly did not limit the area to the city of Tilburg. Furthermore, he talked about the amount of cannabis that was bought up by dealers in the area which does not mean that all cannabis is grown there too. In fact, the informer’s own criminal group had some of its nurseries just across the border in Belgium.

 1. Kosten overdreven ivm mogelijke ontnemingszaak

‘Integraal Appel’ (2013):

Bij deze cijfers moet wel voorzichtigheid worden betracht. De verdachten hebben er immers belang bij om de onkosten zo hoog mogelijk voor te stellen, om de eventuele ontnemingsvorderingen te beperken.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

At the time the informer made his statements, he was unsure whether the authorities would try to recover his illegal assets and therefore he did perhaps exaggerate costs because these can be deducted from gross profits.

 1. Verdachte Alain S. (the “informer”) vindt het geld

‘Integraal Appel’ (2013):

Dat dit op aanzienlijke schaal plaatsvindt, werd duidelijk tijdens een actiedag van het Integrale Afpakteam en andere partners op 21 augustus 2012. Op die dag werd tijdens doorzoekingen in Tilburg in totaal €1,4 miljoen aan crimineel geld gevonden, onder andere in zuurkoolvaatjes die in de tuin waren begraven.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

The informer gave enough detailed information to allow an extensive search. On 21 August 2012, the police found at 13 different locations €1,4 million in cash hidden in homes and buried in plastic containers.

 Vergelijking van ‘Integraal Appel’ (2013) en ‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017)

Financieel expert verdachte Alain S. (the informer)

 1. Geld uitgeven aan luxe

‘Integraal Appel’ (2013):

De bedreigde getuige verklaarde bijvoorbeeld dat één van de leden van het criminele samenwerkingsverband waarvan hij deel uitmaakte voor €1.000 à €2.000 per week nieuwe kleding kocht en er tevens ook 80 tot 100 paar merkschoenen op nahield.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

According to the informer, one of the key persons in his criminal group bought clothes to the extent of €1.000 to €2.000 every week and he also possessed 80 to 100 pairs of designer shoes.

 1. Geld uitgeven aan luxe in de wetenschap

‘Integraal Appel’ (2013):

Het is uit eerder onderzoek bekend dat criminelen er over het algemeen een luxueuze levensstijl op nahouden waar duizenden euro’s aan worden gespendeerd.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

Earlier Dutch research showed that criminals usually have an expensive lifestyle that costs them thousands of euros every year (Van Duyne, 1995; 1996; Klerks, 2000; Meloen et al., 2003; Van Duyne and Levi, 2005).

 1. Vakantie hennepfamilie

‘Integraal Appel’ (2013):

Ook tijdens vele vakanties werd met geld gesmeten en werden tienduizenden euro’s per week opgemaakt.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

According to the informer, holidays with the family usually cost several ten thousand euros per week, usually paid in cash.

Vergelijking van ‘Integraal Appel’ (2013) en ‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017)

‘Juicy’ details verdachte Alain S. (the informer) gewoon wetenschap

 1. Witwassen door schilderwerk en oesters

‘Integraal Appel’ (2013):

Het Zeeuwse onderzoek Eternaken liet zien dat wietcriminelen onder meer geld witwasten via het oogsten van oesters. Zij namen deze werkzaamheden aan in opdracht van bonafide oesterkwekers, maar lieten het werk uitvoeren door krachten die ze zwart betaalden. Wanneer de rekening door het opdrachtgevende bedrijf is betaald, is het geld daarmee witgewassen. Ook hadden zij een schildersbedrijf dat, door de zwarte inkomsten uit de wietteelt, bij aanbestedingen van grote opdrachten flink onder de kostprijs kon gaan zitten, waardoor bonafide schildersbedrijven een grote inkomstenbron misliepen.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

In one case example, criminals ran a relatively small painting company and were successful at acquisitions because they consequently underbid other firms. The company was indeed more important for laundering money than for generating extra income. The same criminal group also provided personnel for the harvesting of oysters in the province of Zeeland. Here they laundered money by hiring personnel and paying them undeclared in cash whilst receiving official payments from their customers.

 1. Paardrijden voor gehandicapten, veel meer details in 2017

‘Integraal Appel’ (2013):

Uit een ander opsporingsonderzoek bleek dat het wietgeld onder andere werd gestoken in een grote manege, waaraan voor een fors bedrag werd verbouwd. Om in de bovenwereld goede sier te maken werden geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen uitgenodigd om gratis te komen rijden en doneerde de criminele eigenaar geld aan een lokale liefdadigheidsinstelling.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

In one case, reported in the media, suspect Humphrey D., who was the ‘boss’ of a group of cannabis cultivators bought a horse riding school for his wife. She told the local newspaper that her husband owned a very successful construction company and that this had allowed the couple to buy the school. The premises were also rebuilt for about €6 million and the mayor had accepted an invitation to do the grand opening. The couple had also been active in charity – they had sponsored for instance the Ronald McDonald house – and announced that they would allow mentally and physically handicapped children to ride horses for free.

 1. Een wit salaris

‘Integraal Appel’ (2013):

Een andere optie om ‘afpakken’ of beslaglegging te voorkomen is, zo blijkt uit dossiers van opsporingsonderzoeken, te zorgen voor een legaal inkomen, op papier uiteraard, dat groot genoeg is om aannemelijk te maken dat bepaalde aankopen daarmee zijn gefinancierd en waarover netjes belasting wordt betaald. Criminelen richten met dat doel vaak zelf bedrijfjes op, waar in de praktijk ook wel enige werkzaamheden worden verricht, om daarmee ook een legale geldstroom te creëren. Een andere bekende truc is het aangaan van een papieren arbeidsrelatie bij het bedrijf van een ‘bevriende’ ondernemer. De crimineel betaalt zichzelf en krijgt dat geld weer terug in de vorm van een wit ‘salaris’, waarvoor hij uiteraard geen feitelijke werkzaamheden verricht.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

Another option is to find a friendly owner of a legitimate company who is willing to ‘employ’ you on paper and pay out an official salary, which you then refund ‘under the table’ in cash. Most commonly, criminals operate a (small) company for mingling legitimate income with crime money.

Vergelijking van ‘Integraal Appel’ (2013) en ‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017)

Stigmatisering verdachte Alain S. (the informer) geen probleem

 1. Advocaten en ethiek beroepsgroep

‘Integraal Appel’ (2013):

De bedreigde getuige verklaarde tevens dat leden van de Tilburgse wietwereld advies kregen van advocaten. Hoe concreet die raadslieden daarbij daadwerkelijk werden, wordt helaas niet duidelijk. De bedreigde getuige geeft geen details over de precieze trajecten die werden voorgesteld en evenmin wordt helder of de advocaten louter kennis deelden die zij hadden opgedaan uit andere opsporingsdossiers waartoe zij beroepshalve toegang hadden, of dat zij daadwerkelijk zelf witwastrajecten konden ontwikkelen, al dan niet in samenwerking met andere faciliteerders. Uiteraard is vermoedelijk op het overgrote deel van de advocatuur niets aan te merken. Het is, zo mag worden aangenomen, slechts een klein percentage dat de grenzen van het betamelijke overschrijdt. Wanneer de uitspraken van de bedreigde getuige waarheidsgetrouw zijn, staat zonder meer buiten kijf dat de desbetreffende advocaten een loopje hebben genomen met de ethiek van de beroepsgroep.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

The informer had no first-hand knowledge but stated that he heard about advices provided by several wellknown lawyers who regularly defended cannabis cultivators. One told them ‘hypothetically’ about how he would launder substantial sums. Another lawyer provided ‘for inspiration’ his clients with a copy of the file of a criminal investigation regarding one of his other customers that included details of an off-shore construction. Whether they actually set up money laundering schemes on behalf of their clients is not known, although even their ‘limited’ services obviously conflict with the ethics of a counsellor.

Vergelijking van ‘Integraal Appel’ (2013) en ‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017)

Racisme verdachte Alain S. (the informer) is wetenschap

 1. Allochtonen sluizen geld weg naar land van herkomst

‘Integraal Appel’ (2013):

Waar de bedreigde getuige overigens wel over verklaarde is de wijze waarop hem bekende allochtone wietcriminelen te werk gingen. Zij zouden het zwarte geld naar hun land van herkomst wegsluizen en daar investeren.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

The informer’s insights on how the ones who do seem to make big money spend it, shows that in addition they invest in real estate, and sometimes also engage in charities and sponsoring activities. Criminals with an immigrant background tend to move the money to their country of origin and invest it there.

 1. Geld geven aan de moskee

‘Integraal Appel’ (2013):

Een allochtone wietcrimineel doneerde bijvoorbeeld bedragen aan de moskee.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

A peculiar finding is that some of the cannabis growers of Muslim origin also donated substantial sums to the mosque.

 1. Allochtonen of Turken investeren in land van herkomst, meer details in 2017

‘Integraal Appel’ (2013):

Waar de bedreigde getuige overigens wel over verklaarde is de wijze waarop hem bekende allochtone wietcriminelen te werk gingen. Zij zouden het zwarte geld naar hun land van herkomst wegsluizen en daar investeren. Dat is inderdaad geen ongebruikelijk fenomeen en kan ook in andere opsporingsonderzoeken worden aangetroffen. Waar het geld in de herkomstlanden precies aan werd besteed, is onbekend.

‘Cannabis cultivation in the Tilburg area: How much money is involved and where does it go?’ (2017):

According to the informer, criminals for instance pushed people from the Turkish-Dutch community who travelled for a holiday or family visit to carry money. However, criminal investigation reveals that mules are also hired by offering them a free trip, a few days in a luxury hotel and some pocket money. Unfortunately, the informer did not know where Turkish-Dutch cannabis cultivators invest their money in. Earlier research mentioned above revealed that it is mostly used to buy private homes, land and sometimes to invest in hotels.

Reacties (0)

Voeg nieuwe reactie toe

Wij tolereren geen: racisme, seksisme, transfobie, antisemitisme, ableisme enz.