Forum voor Anarchisme
ArtikelenDe AnarchokrantDossiersEventsWiki // Hulp bronnenContact // Inzending
|
English
anarchokrant22 juni 2023

Voor Uw Gezondheid. De Grote Vergiftiging En Meer

Author: Tijdschriftdeas | GEPLAATST DOOR: De Anarchokrant | Bron: libertaireorde.wordpress.com

Slik vijf pesticiden en onkruidbestrijders per dag! Aangeraden door FNSEA, de Franse Nationale federatie van syndicaten van agro-industriële landbouwbedrijven. Dat staat te lezen op de voorkant van het juninummer van het Franse satirisch maandblad Siné Mensuel (nr. 130, 2023).

De Franse minister van Landbouw gaat kennelijk met de FNSEA akkoord, dat je wel gif moet gebruiken als er geen ‘betrouwbaar alternatief’ voorhanden is. Nooit gehoord van biologische agricultuur? In Siné Mensuel gebruikt men dan ook niet meer het woord ‘minister’ maar ‘sinister’ (onheil). Men heeft het dus over de Sinister van Landbouw. [ThH]

De prent van de voorkant van Siné sluit aan bij een artikel van Antoine Lopez over deze zaak in dat maandblad. Duidelijk wordt gemaakt dat de ‘sinister’ kennelijk het een en ander van Trump heeft geleerd, die publicaties van wetenschappelijke instanties als ‘opinies’ beschouwt en die uitgaat van ‘alternatieve waarheden’.

Het verzet van de FNSEA richt zich ten diepste tegen de ecologische transitie. In feite beoogt het te continueren het bederven van onze gezondheid, het uitroeien van bijen, vogels en vissen, van heel de natuur. Het beoogde zit verpakt in de uitlating dat ‘we wel gif moeten gebruiken als er geen betrouwbaar alternatief voor is’. Dat betrouwbare alternatief is biologische landbouw. Willens en wetens wordt dus gif gesproeid. Is dat geen vorm van ‘ecologisch terrorisme’, vraag ik mij af. Dat niet alleen. Zou die opstelling van de Nederlandse landbouwinstellingen anders zijn? Ik vermoed het van niet. Dat leert een rechterlijke uitspraak waarover NOS nieuws melding maakt (zie Online).

De rechter verbood het gebruik van bestrijdingsmiddelen omdat deze de gezondheidsrisico’s voor omwonenden zwaarder vond wegen dan de winstgevendheid van de lelieteler in deze gerechtelijke affaire. “De rechter wijst erop dat er ‘substantieel onderzoek voorhanden is waaruit blijkt dat er een verband is tussen bestrijdingsmiddelen en ernstige neurologische aandoeningen (zoals Parkinson, Alzheimer en ALS)’.” De vertegenwoordiger van de LTO (Land- en Tuinbouworganisatie Nederland van ondernemers- en werkgeversorganisatie voor boeren en tuinbouwers) brengt hier, net als de FNSEA, tegenin: “Je moet op bepaalde momenten in de teelt bepaalde bestrijdingsmiddelen gebruiken”. Je moet niks, als je biologisch werkt…

‘We moeten de maatschappij veranderen!’ ‘Waarom? Vind je het hier niet goed?’

En meer? Op mijn lijstje staat nog: ‘Schurken zonder grenzen’, ‘Brandstichting Boze Vissers’

Blijf ik in Nederland, in Dordrecht nog wel, dan heeft NOS nieuws nog een bericht dat de bovenstaande cartoon een lachertje maakt. De teflonproducent Chemours – voorheen DuPont – wist al decennia van de gezondheidsrisico’s van pfas (verzamelnaam voor vele chemische stoffen, nauwelijks afbreekbaar, schadelijk voor het immuumsysteem en kankerverwekkend). De aanwijzingen daarvoor stammen al uit de jaren 1960-1970, is te lezen in het NOS nieuws. Laat die fabriek in Dordrecht al jaren kapotte en scheurende leidingen hebben onder de fabriek, waardoor lekkage een ondergrondse ‘stortplaats’ is ontstaan. Alleen met walging is te lezen hoe daar met winstoogmerk liever geen ruchtbaarheid aan gegeven is (zie Online). Je hebt hier met de categorie ‘schurken zonder grenzen’ te maken en een vergelijkbaar schandaal ontwikkelt zich als met asbest (zie Online).

In Frankrijk gaat men vrolijk door een andere kwestie te laten cumuleren: zich van kernafval ontdoen en hoe wordt het sluiten/slopen van oude kerncentrales opgelost. Je gaat er gewoon 6 tot 12 nieuwe kerncentrales bij bouwen. In een rubriek in Siné mensuel gaat men in op deze verdwazing. Nederland kan daar niet bij achter blijven. Doe ons er maar twee bij roepen ze in Zeeland, begreep ik onlangs.

Dan vissers in dezelfde sinistere sfeer. Eind maart dit jaar, schrijft Blandine Flipo in Sin´Mensuel, hebben boze Franse vissers brand gestoken in het gebouw van het ‘Offiche français de la biodiversité’ (OFB) te Brest. Het OFT is een overheidsinstelling die zich inzet voor de bescherming en het herstel van de biodiversiteit in Frankrijk en in de overzeese gebieden. Ze staat onder toezicht van de ministeries van Ecologie en Landbouw. De vissers waren boos omdat het OFB werkt in het kielzog van Europa, dat de sleepnetvisserij wil verbieden in beschermde zeegebieden. Zoals gebruikelijk: de politie stond erbij maar greep niet in toen het gebouw van het OFB werd bestormd. In de nacht brandde het gebouw uit. De ‘sinister’ van Visserij heeft alleen zijn steun betuigd aan de vissers tegen het Europese plan.

De organisatie van de sabotage lag in handen van het ‘Comité national des pêches’ (Nationaal visserij comité; ooit in de tijd van Vichy opgericht en in feite beheerst door de industriëlen). Dit Comité is voor de visserij wat de FNSEA is voor de landbouw. Herkenbaar.

Wie nog iets opwekkends zoekt, gaat naar p. 27 van Siné Mensuel voor de bespreking door de oude Brusselse libertaire rot Noël Godin van het boek Anarchisme, Een geschiedenis over libertaire ideeën en bewegingen door de Canadese auteur George Woodcock (1912-1995) uit 1962. Godin gaat zowat uit zijn dak. Eindelijk in het Frans vertaald. Goed, voor wie Engels leest heeft er meer dan een halve eeuw over kunnen doen het in zich op te nemen (Woodcock herzag het nog een keer in 1979).

Thom Holterman

Siné Mensuel, nr 130, juni 2032, 32 blz., prijs 6,50.

Reacties (0)

Voeg nieuwe reactie toe

Wij tolereren geen: racisme, seksisme, transfobie, antisemitisme, ableisme enz.