Forum voor Anarchisme
ArtikelenDe AnarchokrantDossiersEventsWiki // Hulp bronnenContact // InzendingForum
|
anarchokrant23 mei 2024

Raadsvragen aan de burgemeester van Hengelo over het verbod om het over Palestina te hebben bij een XR-flyeractie

Author: Doorbraak.eu | GEPLAATST DOOR: De Anarchokrant | Bron: doorbraak.eu

Naar de inhoud springen

Gisteren heeft Extinction Rebellion Twente (XR Twente) een flyeractie gehouden in het centrum van Hengelo, waar keurig melding van is gedaan bij de gemeente. Uit berichten op de pagina van XR Twente op het sociale mediaplatform X, blijkt dat de gemeente bij deze manifestatie onder andere de volgende voorwaarde heeft opgelegd: “Er wordt tijdens de manifestatie op geen enkele manier gerefereerd naar de gebeurtenissen die momenteel spelen in de conflictgebieden zoals het Midden Oosten”. In een toelichting onder het bericht op X schrijft een woordvoerder van de gemeente: “We hebben deze voorwaarde opgenomen om eventuele escalatie en inzet van de politie te voorkomen.” De SP-fractie vindt dit een bizarre stellingname van de gemeente, die indruist tegen de Grondwet en de Wet openbare manifestaties. Het kan niet zo zijn dat een onderwerp of meningsuiting bij voorbaat taboe wordt verklaard, ook al zijn er tegengestelde meningen of spanningen over in de maatschappij. Het zou de gemeente hebben gesierd – als er al dreiging van escalatie zou zijn geweest – als er zorg was gedragen voor bescherming van de deelnemers aan de manifestatie, in plaats van aan te geven dat politie-inzet moet worden voorkomen. Het demonstratierecht is een groot goed en kan alleen in uitzonderlijke gevallen worden ingeperkt. In dit geval lijkt het evident dat deze kleinschalige manifestatie op geen enkele manier tot zorgen over wanordelijkheden zou hoeven te leiden en er daarmee geen aanleiding was om beperkingen op te leggen aan de inhoud van de te verkondigen boodschap. Wij hebben daarom de volgende vragen: 1. Was de burgemeester op de hoogte over het opleggen van bovengenoemde voorwaarde bij deze manifestatie? 2. Welke wanordelijkheden waren van tevoren voorzien, die kennelijk noodzaak gaven tot het opleggen van deze beperking? 3. Is de burgemeester het met de SP-fractie eens dat deze beperking niet in verhouding staat tot de grootte van de manifestatie en de motivering strijdig is met bepalingen uit de Grondwet en Wet openbare manifestaties? 4. Is de burgemeester bereid om namens de gemeente excuses aan te bieden aan Extinction Rebellion Twente?

SP Hengelo-fractievoorzitter Hugo Koetsveld in schriftelijke vragen aan de burgemeester

(Link is toegevoegd door de redactie.)

Berichtnavigatie

Reacties (0)

Voeg nieuwe reactie toe

Wij tolereren geen: racisme, seksisme, transfobie, antisemitisme, ableisme enz.