Forum voor Anarchisme
ArtikelenDe AnarchokrantDossiersEventsWiki // Hulp bronnenContact // InzendingForum
|
anarchokrant3 september 2023

Joe’s Garage 18th birthday, 18 years Pretoriusstraat 43

Author: Börek | GEPLAATST DOOR: De Anarchokrant | Bron: joesgarage.nl
20230916_joesgarage_18th_birthday-752x1024

[nederlands] [english]

On September 16th 2023, we celebrate Joe’s 18th birthday on the Steve Bikoplein and at Joe’s Garage.

Joe’s Garage on Pretoriusstraat 43 has been squatted for 18 years since June 2023. Join us this Saturday, September 16th, for performances, music, coffee and cakes, food and more… Bring your friends & comrades and spread the word around your squats and further! Starting at 2pm/14:00 hrs. Interested in helping out? Send an email! FULL PROGRAMME to be announced.

18 years Pretoriusstraat 43 / Joe’s Garage in the East of Amsterdam.

On September 25, 2005, Pretoriusstraat 43 was squatted by the Amsterdam-Oost squatting group as a protest against long-term vacancy, criminal money laundering practices and real estate speculation. For 18 years the house has been a place for a living group on the upper floors, and in 2008, after 3 years of residence and the eviction of Pretoriusstraat 28, Joe’s Garage moved to the Pretoriusstraat 43 ground floor. The Amsterdam-Oost squatting group has now been present in the Pretoriusstraat for more than 20 years. Joe’s Garage is a political / social center, run by a broad volunteer collective. Independent, in solidarity and non-profit. A place where the ‘cold wind from the market’ does not blow, a meeting place for many. Joe’s is also 18 years old, with more than 1800 (people’s) kitchens (Voku’s), more than 1000 openings of the give-away shop, countless film evenings, music performances, language cafes, the efforts of hundreds of volunteers and of course, every Tuesday evening for 18 years, the housing / squatting assistance hour (KSU Oost) for help & info.

18 years squatted, 18 years precarity!

Now that we are coming of age, it’s time to say: This property, this place will & can never again appear on the speculative real estate market. Pretoriusstraat 43 deserves a stable future after 18 years! We as residents and the Joe’s Garage collective will do everything we can to claim this future ! We cannot do this without your support & solidarity to achieve this. Don’t leave PS43 to the market, but to our community of solidarity !

RIGHT TO THE CITY !

Solidarity and greetings, Residents & Joe’s Garage collective

Op 16 september 2023 vieren we Joe’s 18e verjaardag op het Steve Bikoplein en bij Joe’s Garage.

Joe’s Garage aan de Pretoriusstraat 43 is sinds juni 2023 18 jaar gekraakt. Kom zaterdag 16 september langs voor optredens, muziek, koffie en gebak, eten en meer… Neem je vrienden en kameraden mee en verspreid het woord rond je kraakpanden en verder! Aanvang 14.00 uur/14.00 uur. Interesse om mee te helpen? Stuur een e-mail! VOLLEDIG PROGRAMMA wordt nog aangekondigd.

18 jaar Pretoriusstraat 43 / Joe´s Garage in Amsterdam-Oost

Op 25 september 2005 werd de Pretoriusstraat 43 gekraakt door de kraakgroep Oost als protest tegen langdurige leegstand, criminele witwaspraktijken en vastgoed speculatie. Al 18 jaar is het huis een plek voor een woongroep op de etages en sinds 2008, na 3 jaar verblijf en uiteindelijke ontruiming op Pretoriusstraat nr. 28, de plaats van Joe’s Garage. De kraakgroep Oost is inmiddels ruim 20 jaar aanwezig in de Pretoriusstraat. Joe’s Garage is een politiek /sociaal centrum gerund door een breed vrijwilligerscollectief. Onafhankelijk, solidair en non-profit. Een plek waar de ´koude wind van de markt´ niet waait en een ontmoetingsplaats voor velen. 18 jaar, dat is meer dan 1800 (benefiet) volkskeukens, meer dan 1000 keer de weggeefwinkel, talloze filmavonden, muziekoptredens, taalcafe’s , de inzet van honderden vrijwilligers en natuurlijk al 18 jaar elke dinsdagavond het woon/kraakspreekuur Oost voor hulp & info.

18 jaar gekraakt , 18 jaar precariteit !

Nu we meerderjarig worden/zijn, is het punt ook gekomen om te zeggen: Dit pand, deze plek zal & kan nooit meer dienen te verschijnen op de speculatieve vastgoedmarkt. De Pretoriusstraat 43 verdient na 18 jaar een stabiele toekomst ! Wij als bewoners en het Joe’s Garage collectief zullen er de komende tijden alles aan doen om deze toekomst te claimen. Wij kunnen niet zonder jullie steun & solidariteit om dit te bereiken. Laat PS43 niet aan de markt, maar aan onze solidaire gemeenschap !

RECHT OP STAD !

Solidaire en hartelijke groet Bewoners & Joe’s Garage collectief

Reacties (0)

Voeg nieuwe reactie toe

Wij tolereren geen: racisme, seksisme, transfobie, antisemitisme, ableisme enz.